IKT-Norge smiler til FoU-klarhet

IKT-Norge smiler til FoU-klarhet

En lang krangel mellom programvarebransjen og skattevesenet nærmer seg slutten.

Programvarebransjen har i flere år vært i konflikt med Skatt Øst rundt regelverk for avskrivning av videreutvikling av programvare. Stridens kjerne har veldig kort oppsummert vært hvordan det skal føres opp på regnskapet, der skattemyndighetene har gitt kostbare skattekrav.

Programvarehusene og Skatt Øst har hatt to vidt ulike syn på hva som regnes som Forskning og utvikling (FOU).

Les hele bakgrunnssaken:

Skattetrøbbel nærmere løsning

Fikk medhold

Men nå er IKT-Norge, som har stått bak programvarebransjens syn i saken, mer glade enn de de var for et par måneder siden.

Årsaken er at Finansdepartementet har kommet med klare føringer for tolkningen av regelverket.

-Dette er klar tale fra Finansdepartementet, og vi regner med at de kreative skattekravmanøvrene fra Skatt Øst nå tar slutt, sier Liv Freihow, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, i en pressemelding.

Følger opp

I en epost til IKT-Norge skriver statssekretær Roger Schjerva at kostnader til videreutvikling av programvare i stor grad kan fradragsføres som vedlikehold i stedet for å aktiveres som påkostning. Han presiserer også at det er driftsmidlets økonomiske levetid for utvikler som avgjør en eventuell aktiveringsplikt og avskrivningsperiode, og at levetiden til en programvare ansees som begrenset, og at det derved er grunnlag for avskrivninger.

-Denne avklaringen gir bedriftene større forutsigbarhet og tydeliggjør handlingsrommet for hvordan FoU kostnader skal behandles, sier Freihow. Nå er det viktig at programvarebedriftene setter seg godt inn i presiseringene som har kommet og følger disse i arbeidet med ligningene, sier Freihow.

IKT-Norge skal nå følge opp saken med skattemyndighetene og sikre at det er en felles forståelse for tolkningen av reglene.

Les om:

Juss Og It