Inngår ingen DLD-kompromisser

Inngår ingen DLD-kompromisser

Georg Apenes bruker all sin tid som pensjonist på bekjempelse av Datalagringsdirektivet.

Foreningen Digitalt personvern dukket tilsynelatende opp over natten, men har vært planlagt en stund. Tidligere direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, er foreningens styreleder og talsmann.

Foreningen er stiftet i direkte sammenheng med Stortingets vedtak om å innføre EUs omstridte Datalagringsdirektiv.

Flere kjente navn fra debatten rundt Datalagringsdirektivet er med, inkludert Anders Brenna som er leder av organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet, Heidi "Vampus" Nordby Lunde og advokat Jon Wessel-Aas.

Les mer:

Ny forening prøver DLD i retten

Georg Apenes kan fortelle at det var flere som mente kampen ikke var over på tross av at Stortingets ja til Datalagringsdirektivet 4. april i år.

Vil prøve DLD i retten

Nå ønsker foreningen Digital personvern å prøve lovvedtakets holdbarhet etter Grunnlovens beskyttelse av retten til fortrolig, privat kommunikasjon og retten til ytringsfrihet.

- Det konstitusjonelle aspektet ble prøvd i en rekke europeiske land. Selve idéen om å få en rettslig prøving, er ikke noe nytt. Blant annet har Unge Venstre snakket om dette en stund, forteller Apenes.

Ifølge Apenes var det Unge Venstre og en del i det juridiske miljøet i Norge, blant andre advokat Jon Wessel-Aas, som har tatt initiativ til foreningen.

- Det er et ganske bra team, en sjarmerende blanding av gamle Høyre og Unge Venstre, sier Apenes med et smil.

Han legger til at det er veldig artig å være med på prosjektet.

Kompromissløs

Når det gjelder muligheten for et kompromiss i saken rundt Datalagringsdirektivet, sier Apenes blankt nei.

- Når det gjelder tilpassningen til Datalagringsdirektivet, er vi ikke åpne for kompromiss. Den gylne tanken er at personopplysninger skal slettes når formålet er falt bort. I dag kan slik informasjon samles enten for faktura- eller testgrunnlag. Men når det gjelder å ta vare på informasjon i henhold til mulige fremtidige forbrytelser, det er da det blir feil, sier Apenes.

Han er i tillegg bekymret for potensiell utvidelse av direktivet, at det for eksempel skal åpnes for flere brukere av innsamlet informasjon, som for eksempel NAV eller Skatteetaten.

Flinkest i klassen

Apenes sier videre at når det gjelder EU-direktivene som er den del av EØS-avtalen, har Norge alltid vært den "flinkeste gutten i klassen". Samtidig innehar vi en stilling som tillater oss å høste fordelene gjennom reservasjonsretten. I sin tid var nettopp reservasjonsretten en viktig del av motstanden mot EU, påpeker Apenes.

Soria Moria-erklæringen sier blant annet at regjeringen vil bruke resvasjonsretten dersom spesielle interesser er truet, og det har tidligere vært debattert om reservasjonsretten bør brukes mot Datalagringsdirektivet.

- Den norske regjeringen har sagt at det for eksempel er viktig å opprettholde forbudet mot alkoholreklame. Men å innføre politistaten bakveien, det må vi tåle, sier Apenes oppgitt.

Han legger til at Datalagringsdirektivet har vært problematisk, og han tror hverken regjeringen eller justisminister Knut Storberget hopper av begeistring.

- Han er jo ingen overvåkingsromantiker, sier Apenes.

Folk aner ikke

Så godt som alle uavhengige fagmiljøer innen juss og teknologi stiller seg negative til Datalagringsdirektivet, påpeker Apenes. Likevel ble det gjennomført. Han er usikker på i hvilken grad fagmiljøene ble hørt.

- Jeg vil tro at regjeringens kompetanse i slike saker ikke er høy nok, og at fagmiljøene enten er oversett eller ikke klare nok i sine advarsler som de burde være, sier Apenes.

Han nevner også at det er mulig at vi ikke lenger har en avdeling i departementene som bjeffer advarsler.

- Folk er ikke klar over hva den digitale verden tilbyr for innsamling av informasjon og bevegelser, advarer Apenes.

Georg Apenes gikk av med pensjon 9. april i fjor, men han ser ingen grunn til å slappe av.

- Jeg var på en bokhandel i Strømstad, og der lå det en bok på disken om forebygging av alzheimer. Den skaffet jeg meg. Der sto det at det beste er å bruke hodet og å være aktiv. Det får jeg anledning til med denne saken, og det synes jeg er veldig hyggelig og god bruk av tiden, avslutter Apenes.

Juss Og It