Internett trenger flere feilmeldinger

Internett trenger flere feilmeldinger

Å sende folk til andre nettsider om de taster feil adresse er skadelig.

Taster du inn computrworld.no i nettleseren din, får du forhåpentligvis en feilmelding.

Og slik bør det være, mener ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN håndterer ip-adresser og DNS-adresser (nettadresser).

Men noen DNS-operatører sender brukeren til et bestemt nettsted, i stedet for å gi denne feilmeldingen. Teknikken kalles "NXDOMAIN-bytte". Brukeren sendes gjerne til en nettportal bestemt av DNS-operatøren i slike tilfeller.

Flere ulemper

NXDOMAIN er meldingen man skal få fra en DNS-operatør om adressen man skriver inn ikke har noen ip-adresse tilknyttet seg. Men hvordan man håndterer denne feilmeldingen, varierer altså.

- Å behandle DNS-oppslag på denne måten har mange ulemper, og kan føre til at internett ikke virker som det skal, mener ICANN.

ICANN trekker frem flere problemer med NXDOMAIN-bytting i en ny rapport.

Om man skriver inn feil epost-adresse, for eksempel, kan det ta mange dager før man får en feilmelding tilbake, om DNS-operatøren du bruker ikke behandler NXDOMAIN-meldingen som kun en feilmelding.

Kan bli ulovlig

Videre er sidene som DNS-operatøren sender sine kunder til ved feilinntasting et yndet mål for hackere. Og blir en slik side hacket, er mulighetene uante.

Også personvern og jussen rundt det hele er problematisk, om siden man blir sendt videre til befinner seg i et annet land med andre lover og regler.

ICANN foreslår nå å la DNS-operatører skrive under på en avtale som gjør slik praksis ulovlig. Eventuelt må de redegjøre for hvordan de skal bruke teknikken, og forsikre om at det ikke volder noen skade.

Juss Og It