Krever over 15 mrd av Telenor

Krever over 15 mrd av Telenor

Telenor vil anke sibirsk dom i omstridt Vimpelcom-sak.

En domstol i den sibirske byen Khanty-Mansiysk i Russland avsa lørdag morgen litt etter kl 02.00 lokal tid en dom hvor Telenor holdes ansvarlig for et tap på 2.824.125.677 dollar, eller rundt 15,8 milliarder kroner, pluss 460.000 rubler i kostnader for angivelig å ha forsinket VimpelComs oppkjøp av Ukrainian Radio Systems, et lite ukrainsk mobilselskap. Telenor hevder at saksøker Farimex er en del av Alfa-gruppen og at saken er fullstendig grunnløs.

Telenor vil anke saken. Selskapet er ifølge en pressemelding sikker på at dommen ikke vil bli stående.

Prosedyrefeil

Søksmålet, som ble anlagt av selskapet Farimex Products, Inc., registrert på De Britiske Jomfruøyene, hevder at Telenor forsinket VimpelComs 230 millioner dollar kjøp av det ukrainske mobilselskapet URS WellCom med nesten ett år.

"Dagens beslutning kommer ikke som noen overraskelse på oss. Denne saken er fullstendig grunnløs, og det har vært en rekke prosedyrefeil og uregelmessigheter i rettens behandling av saken. Vi mener Farimex er en del av Alfa-gruppen og vil ta i bruk alle mulige legale virkemidler med det mål å omstøte beslutningen. Vi føler oss trygge på at anken vil føre fram. I andre Alfa-initierte saker har høyere rettsinstanser i Russland omstøtt liknende konstruerte saker fra regionale områder som har vært uten saklig eller stedlig tilknytning, sier Jan Edvard Thygesen, konserndirektør og leder for Telenors virksomheter i sentral- og østeuropa, i pressemeldingen.

5,7 milliarder dollar

Farimex, som er registrert på De Britiske Jomfruøyene, oppgir Dmitry Fridman, en fetter av Alfa-gruppens styreleder, Mikhail Fridman, som eneste direktør for selskapet. Alfa-gruppens datterselskap Eco Telecom satte i mars i år fram et krav i en voldgiftssak i Genève som var nærmest identisk med kravet Farimex satte fram i Khanty-Mansyisk. Telenor anla i juni 2008, et søksmål i USA med sikte på å tvinge Farimex til fremme sitt krav gjennom voldgift i Genève.

Til tross for at Farimex hevder å eie bare 25,000 VimpelCom ADR-bevis (American Depositary Receipts), som representerer 1250 aksjer (gir nåværende markedsverdi på om lag 600.000 dollar og utgjør en eierandel på 0,002 prosent av VimpelComs stemmeberettigede aksjer), har selskapet i utgangspunktet krevd nesten 3,8 milliarder dollar, et beløp som 8. august ble økt til over 5,7 milliarder dollar.

I tråd med Alfa-gruppens velprøvde strategi med å saksøke seg selv, er også et antall Alfa-enheter inkludert i søksmålet, deriblant fire som ikke har noen som helst tilknytning eller forhold til VimpelCom. Retten i Khanty-Mansiysk fant at ingen andre enn Telenor av de saksøkte hadde noe rettslig ansvar. Retten besluttet at erstatningsbeløpet skal tilfalle VimpelCom.

Les om:

Juss Og It