Microsoft klager på Word-bot

Microsoft klager på Word-bot

Har fjernet patentbruddet fra Word, men vil redusere milliardboten.

Fra og med i dag selges Word 2007 og 2003 i USA med én funksjon mindre, etter at selskapet I4i vant gjennom med et patentsøksmål.

Microsoft fikk i kjølvannet av patentbruddet også en stiv regning på 1,65 milliarder norske kroner, som skulle dekke inn tapet I4i har hatt på grunn av patentmisbruket.

Nå ber Microsoft om en ny sak, der selskapet ber juryen revurdere beregningsmetoden for det nevnte beløpet, ettersom de frykter beregningen vil gi presendens i patentsaker fremtiden.

I4i sier i en uttalelse at de hadde forventet at Microsoft ville be juryen revurdere størrelsen på kravet, og at de ellers ser frem til å drive forretning nå som Microsoft har fjernet deres patent, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Juss Og It