Møtte bransjen for første gang

Møtte bransjen for første gang

Rigmor Aasrud talte i dag for første gang til det offentlige it-Norge.

- Det finnes ingen gode unnskyldninger for å ikke ha løst problemene rundt offentlige anskaffelser!

Slik startet Difi-direktør Hans Christian Holte årets Anskaffelseskonferanse. Bakteppet var årets "Dokument 1". Riksrevisjonen slår fast i årets rapport at anskaffelsesreglene brytes gang på gang i det offentlige.

- Norge er mest korrupt i hele Norden, sa riksrevisor Jørgen Kosmo på konferansen.

Difi har lansert Anskaffelser.no og videreutvikler Ehandel.no for å få bukt på problemet. Og for å vise sin støtte til slike initiativ, kom vår nye fornyingsminister Rigmor Aasrud for å møte brukerne av tjenestene.

"Difi viktig"

- Det offentlige handler for 275 milliarder kroner hvert år. Gjentatte brudd på reglene er med på å svekke tilliten til at pengene brukes riktig, sa Aasrud til de 450 deltagerne.

Dette er første gang hun taler i kraft av å være "it-minister".

Hun reagerer på at de offentlige virksomhetene ikke vet hva som kjøpes av hvem, eller hvordan. Hun vil ikke legge ansvaret over på Difi, men mener at direktoratet har "en viktig rolle i årene som kommer".

Mer på ehandel

- Vi skal satse på økt bruk av elektroniske innkjøp. Det er enklere og sikrere, ettersom det blir færre feil og bedre kontroll, mener Aasrud.

Hun er tydelig fornøyd med at hennes departement har bidratt til at Norge er en av de beste i verden på elektronisk forvaltning, noe som kom frem i en rapport nylig. Aasrud vil at vi skal bli enda bedre, og skryter av det nye statsbudsjettet som gir 19 millioner til økt satsning på Ehandel.no.

- Vi vil den skal bli enklere å bruke, og inneholde flere verktøy. Vi har gjort mye, men skal gjøre enda mer, sa hun til forsamlingen.

- Sammen skal vi få til det gode innkjøp. Lykke til!

Juss Og It