Patentsøksmål mot 22 it-giganter

Patentsøksmål mot 22 it-giganter

Eolas vant mot Microsoft. Nå står Google, Yahoo og Apple for tur.

Eolas, et selskap innen bioinformatikk og teknologiforskning, går nå til patentsøksmål mot 22 selskaper, deriblant Adobe, Google, Yahoo, Apple, Ebay og Amazon.com.

Eolas mener selskapene har brutt to av deres patenter, et som muliggjør innebygde applikasjoner i nettlesere og et annet som er en knyttet opp mot første som lar nettsider legge til innebygde applikasjoner via plugin og teknologien AJAX.

- Vi utviklet disse teknologiene for over 15 år siden og demonstrerte dem bredt, mange år før markedet hadde hørt om interaktive applikasjoner innebygd i nettsider, sier Michael Doyle, styreformann i Eolas, ifølge Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

- Å tjene penger på andres innovasjon uten betaling er grunnleggende urettferdig. Og alt vi vil ha er rettferdighet.

Eolas ber retten forby selskapene å bruke den patenterte teknologien og i tillegg betale tre ganger skadeomfanget for bevisst å bryte patenter.

Ikke første søksmål

Det er ikke første gang Eolas er på saksøkingsraid. I 2003 vant de 520,6 millioner dollar fra Microsoft. I ankesaken i 2005 ble imidlertid denne dommen satt til side, i påvente av undersøke av gyldigheten til patentet, som angår teknologi som lar forskere jobbe sammen på store datasett. Men patentkontoret i USA opprettholdt patentet, og i 2007 kom partene til enighet og Microsoft måtte ut med en ukjent sum penger.

Patenter i USA er generelt et minefelt. Mange store teknologiselskaper har drevet lobbyvirksomhet overfor Kongressen for å få inn en lovendring som stopper patenteiere fra å kreve nærmest urealistisk høye gigantbeløper.

Ikke avvist

I 2003-saken mot Microsoft, oppfordret W3C-direktør Tim Berners-Lee det amerikanske patentkontoret å avvise det involverte Eolas-patentet for å beskytte hele WWW mot betydelig økonomisk og teknisk skade.

Men dette patentet har patentkontoret allerede gjennomgått tre ganger, uten å avvise det. Eolas er heller ikke enig i at patentet skader WWW.

Selskaper som Google, Amazon.com og Ebay var ikke tilgjengelig for kommentar rundt det ferske søksmålet.

Juss Og It