Platte avviser porno-kapring

Platte avviser porno-kapring

Platte Media er uenige i at de snikfakturerer intetanende pornokikkere.

- Vi er ikke enig i kritikken fra Forbrukerombudet, og har imøtegått dette, sier advokat Halvor Christian Francke i Langseth Advokatfirma DA, som representerer Platte overfor norske forbrukermyndigheter.

Før helgen fikk selskapet kritikk for å nærmest kapre norske pc-er som har besøkt Platte Medias pornonettsider ved å snike inn et program som krever løsepenger. Vilkårene hvor det står at dette er konsekvensene for å installere programmet er for godt skjult, og metoden bryter trolig med flere forbrukervernregler, mener Forbrukerombudet.

Ikke enig i snikvilkår

Det er ikke Platte Media enig i. Selskapet mener avtalemekanismen på Plattes sider er tilpasset både e-handelsloven og angrerettloven som krever at alle avtalevilkår gjøres tilgjengelig for brukeren før avtale inngås.

- Kunden må klikke seg gjennom flere sider med informasjon før abonnementet registreres som tegnet. Vedkommende må bekrefte at han er over 18 år, og at vilkårene er godtatt før det gis tilgang til nettsiden. Abonnementsvilkårene gjengis i sin helhet før avtale inngås, men også vilkårenes hovedinnhold - det man gjerne kaller «mini terms» - gjengis for å gjøre det mer lesbart for kunden, sier selskapet via Francke i uttalelsen.

Platte Media sier brukeren ved å godta vilkårene tegner seg til en tre dagers gratis prøveperiode og at abonnementet begynner å løpe med mindre det sies opp innen fristen.

- Også etter de tre dagene kan imidlertid abonnenten fragå avtalen ved å sende inn angrerettskjemaet som han mottar sammen med autentiseringsprogrammene, hevder selskapet.

- Mindreårige slettes uten pengekrav

På spørsmål om hvorvidt en avtale som ikke er signert med navn er bindende, har Platte Media følgende forklaring:

- De fleste brukere ønsker anonymitet når de besøker erotiske nettsider. Plattes konsept gjør dette mulig på en betryggende måte. Det er ikke et vilkår etter norsk rett at en avtale påføres signatur med navn, også anonyme avtaler vil som utgangspunkt være bindende.

På spørsmål om hva som skjer om avtalen er inngått av en mindreårig på pornojakt, svarer selskapet følgende:

- Det forekommer at en mindreårig feilaktig opplyser at han er over 18, og tegner abonnement uten foreldrenes kunnskap. Hvis det kommer frem at det er en mindreårig som har tegnet abonnementet, vil det bli slettet uten kostnad for brukeren.