Raser mot gamle lisensregler

Raser mot gamle lisensregler

NRK krever lisens på flatskjermer, uansett hva du bruker dem til.

- Vi har akkurat kjøpt inn to flatskjermer. Vi tester ut hvordan vi kan bruke dem for å vise sannstidsinformasjon, forteller rådgiver Bent Flyen i Trafikanten.

Skjermene ble kjøpt fra Komplett, og hadde innebygget tuner slik flatskjermer gjerne har. Dermed dukket det opp en ekstra utgift for Trafikantens it-avdeling. NRK sendte nemlig raskt to lisenskrav, ett for hver av skjermene.

- Det synes jeg er rart, sukker Flyen.

Betaler for fjerning

Han er ikke den eneste som synes dette er "rart". Vi har vært i kontakt med flere selskaper i Norge som sliter med det samme.

For bedrifter er regelen at man betaler én lisens per tv-mottaker. Ettersom de fleste kjøper vanlige flatskjermer med tuner, i stedet for dyrere monitorer, mottar man dermed ett lisenskrav per skjerm. Med en lisens på 2.335 kroner i året, blir dette en dyr utgiftspost for bedrifter med flatskjermer i møterom og kontorlandskaper.

Én løsning er å fysisk fjerne tuneren fra flatskjermen. Trafikanten sendte sine til Elektronisk Service i Oslo.

- Vi har fjernet tunere i 20 år, forteller daglig leder Tor Bertelsen.

Etter at tuneren er fjernet, sender firmaet et dokument til NRK som dokumenterer at skjermen kun er en monitor. Men Bertelsen kan ikke forstå hvorfor lisensen er bundet til selve skjermen, når man som oftest må ha en digital mottaker i tillegg for å se på tv.

- Det er helt toskete. NRK lever 50 år tilbake i tid, mener Bertelsen.

- Jeg har snakket med lisenskontoret om dette, men det er som å snakke med en vegg.

Regler fra 1980

Vi ringer "veggen" for å høre hva tanken bak ordningen er. Avdelingsleder Freddy Lysfjord på NRKs lisensavdeling vil ikke intervjues muntlig, men går med på å svare på en epost. Lysfjord bekrefter dagens regler, og at det han omtaler som "noen få bedrifter" av den grunn betaler teknikere for å fjerne tunere. Grunnen til at flatskjermer med analoge tunere fortsatt er lisenspliktige i vår digitale tidsalder, er at det fortsatt er mulig for noen å ta inn analoge signaler, samt at noen flatskjermer har digitale dekodere innebygget. Eksterne digitale dekodere er forøvrig også lisenspliktige, på lik linje med alt som kan ta inn tv-signaler.

Og definisjonen av hva en "fjernsynsmottaker" er, stammer fra 1980.

- Synes du lisensreglene henger med i den teknologiske utviklingen?

- Ikke helt, innrømmer Lysfjord.

- Alt mottakerutstyr som inneholder tuner eller dekoder er avgiftspliktig og dekker således de fleste husstanders mottakerutstyr. Men for at avgiftsplikten skal være rettferdig vil fremtiden kreve endringer.

- Hvor trolig er det at endring vil komme?

- Hvem vet? Men over tid vil nok den teknologiske utvikling medføre en evaluering av hva som skal regnes som avgiftplikt mottakerutstyr/installasjon. Dette gjelder uavhengig av om mottakerutstyret brukes av en privatperson eller en bedrift.

Per Morten Hoff fikk fjernet radioavgiften. Får han fjernet lisensreglene? Les videre på neste side!

Juss Og It