Skatteetaten fikk Siemens-gaver

Skatteetaten fikk Siemens-gaver

Mens Skatteetaten kjøpte it-utstyr fra Siemens, mottok etatens ansatte gaver fra Siemens.

Skatteetaten kjøpte it-tjenester for 300 millioner fra Siemens Business Services frem til 2007. Fra 2001 til 2005 fikk 60 ansatte i Skatteetaten såkalt "kundepleie" fra Siemens, ifølge skattedirektør Svein Kristiansen pålydende 300.000 kroner, melder Aftenposten. Senest i juni 2005 fikk Siemens i havn en ny storavtale med direktoratet.

Blant annet betalte Siemens billetter til fotballkamp og andre arrangementer. Ofte ble det betalt for faglige arrangementer som ble avsluttet middag og eventuell underholdning. Trolig beløper verdien av middager og underholdning seg til 17.800 for den enkelte skatteansatte.

- Ikke korrupsjon

Alle dokumenter i saken har til nå vært unntatt offentlighet, og Skatteetaten har dermed ikke opplevd det kritiske søkelyset Forsvaret har fått. Saken er ikke politianmeldt av skattedirektøren, selv om han har uttalt følgende i et brev til finansministeren:

«Det er grunn til å anta at omfanget av kundepleien kan være egnet til å svekke etatens kritiske sans i oppfølgingen av anskaffelser». Direktøren presiserer samtidig at det ifølge etatens egen undersøkelse «ikke er grunn til å anta at det har skjedd misligheter som følge av kundepleien.»

- Dette er ikke korrupsjon, og vi kan ikke se at kundepleien har påvirket våre avtaler, sier Kristiansen til Aftenposten.

Ifølge korrupsjonslovgivningen er det imidlertid ingen forutsetning at bestikkelser faktisk fører til endrede beslutninger, det er nok at en gave er egnet til å påvirke. Kristiansen sier valget om å ikke politianmelde beror på beløpenes størrelse, at det var åpenhet overfor nærmeste overordnede og at det i stor grad er snakk om middager.

- Vil ikke skje noe

Kommunikasjonsdirektør Gry Rhode Nordhus i Siemens har følgende kommentar:

- Vi kjenner til undersøkelsene fra Skattedirektoratet, men de uttrykt overfor oss at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold, og at det derfor ikke vil skje noe med denne saken.

Hun vil ikke kommentere saken ut over dette.

Juss Og It