Tastefeil i nettbanken

Tastefeil i nettbanken

JUSS OG IT: Hvem har ansvaret for tastefeil ved elektronisk overføring av penger?

I møtet mellom menneske og maskin er det vanskelig å unngå feil, og de aller fleste nettbankbrukere har en eller annen gang kommet i skade for å gi datamaskinen feil instrukser.

I mange av tilfellene gir nettbanken oss en advarsel om at noe er galt, for eksempel at KID-nummeret eller forfallsdatoen ikke er korrekt angitt. Andre ganger overser nettbanken tastefeilen, og gir kunden inntrykk av at alt er i orden.

Det fikk en bruker erfare da hun ved en feil overførte 500.000 kroner til feil person. Brukerens feil var av det enkle slaget - hun tastet et ekstra femtall i kontonummeret. Ettersom et kontonummer kun kan inneholde elleve siffer slettet nettbanken automatisk siste inntastede siffer, og overføringen gikk dermed til feil kontonummer.

Hun klaget saken inn for Bankklagenemda, som konkluderte med at nettbankkunder i utgangspunktet har risikoen for sine egne feil. Dagens nettbankløsninger fanger opp den feilen som ble begått i denne saken.

Slipper fortsatt gjennom feil

Men i følge en rapport utarbeidet av professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde vil så mange som syv prosent av feiltastinger i kontonummer slippe igjennom dersom man gjør to tastefeil.

Er det rimelig at banken har ansvar for inntasting av feil beløp? Man kunne for eksempel tenke seg at nettbankløsningen blir programmert slik at den gir brukeren en advarsel om uvanlig store overføringer eller at overføringen ligger betydelig over det man vanligvis har overført til det aktuelle kontonummeret.

Man skal imidlertid merke seg Bankklagenemndas uttalelser om at bankens løsninger for nettbank er, og må være, et kompromiss mellom brukervennlighet og sikkerhet. Bankene bør med andre ord ikke pålegges å innføre sikkerhetsordninger som medfører at nettbanken blir unødvendig vanskelig å bruke. Dette må gjelde selv om det enkelte sikkerhetstiltak i seg selv krever få ressurser.

Nettbankenes krav om at brukeren godkjenner kontonummer og beløp før overføringen har vist seg lite velegnet til å stanse feiltasting. For de aller fleste av oss er nemlig godkjenning av betalingsoverføringer i nettbank en ren formalitet.

Ikke oppdaget

Ifølge den nevnte tastefeil-rapporten blir 97 prosent av tastefeiltilfellene ikke oppdaget av brukeren i godkjenningsfasen.

Inntil bankene klarer å utvikle bedre sikkerhetsrutiner for sine nettbankløsninger er det altså all grunn til å bruke noen ekstra minutter til å sjekke at overføringsinformasjonen stemmer. Konsekvensene av å la være kan bli store.

For den ulykksalige nettbankbrukeren fikk imidlertid tastefeilsaken en lykkelig slutt. Saken ble forlikt rett før den kom opp i tingretten, og hun fikk tilbakebetalt de tapte pengene. Sparebanken Nord-Norge var imidlertid raskt ute med å understreke at forliket kun ble inngått av rimelighetshensyn og således ikke innebar noen ansvarserkjennelse fra deres side. Det er med andre ord fortsatt en uklar rettstilstand hva angår ansvar for tastefeil ved overføring av penger i nettbank.

Torstein Arendt

Juss Og It