Telenor tapte i Russland

Telenor tapte i Russland

Moskva-domstol avslår Telenors begjæring.

Tirsdag avslo en forretningsdomstol i Moskva begjæringen fra Telenor East Invest AS.

Den gikk på å underkjenne en ordre fra namsmannen, som overfører til det statlige eiendomsbyrået Rosimuschestvo oppdraget å tvangsselge Telenors VimpelCom-aksjer.

Telenor er skuffet men ikke overrakset. Ifølge pressetalsmann Dag Melgaard ligger det ikke veldig stor dramatikk i dagens resultat.

- Det ville ikke stanset noe salg, bare utsatt prosessen, sier han til Dagens It.

Vil forsvare

Rettens begrunnelse for avslaget vil bli gjort kjent for Telenor når den skriftlige dommen foreligger i sin helhet, skriver Telenor i en pressemeling.

I sin begjæring understrekte Telenor at namsmannens ordre var i strid med loven om tvangsinndrivelse siden den var gitt uten en forhånds verdivurdering av de arresterte VimpelCom-aksjene Telenor eier. Følgelig var ikke minsteprisen kjent da ordren ble gitt, noe som bryter både med loven og Telenors rettigheter.

Telenor vil fortsatt ta alle tilgjengelige midler i bruk for å forsvare sine eierinteresser i VimpelCom.

Les om:

Juss Og It