Vil ha mer i Google-skyen

Vil ha mer i Google-skyen

Narvik vant frem i nettsky-striden. Nå vil kommunen flytte enda flere applikasjoner ut i skyen.

- I første rekke er vi glade. Det er godt å få en endelig avgjørelse. Og at den peker i vår retning, er selvfølgelig en stor glede, sier Per Jakobsen, it-sjef i Narvik kommune.

Det var mandag denne uken Datatilsynet kom med kontrabeskjed: Det er greit at de bruker Google Apps til de fastsatte formål.

- I første rekke er dere glade, hva med i andre rekke?

- Jeg var ganske sikker på at det skulle gå denne veien, jeg mente vi hadde gjort en grundig og kvalitetssikret jobb i besvarelsen som ble levert til Datatilsynet i mars. Men man kan jo aldri vite helt hvordan de tenker og vurderer. Jeg vil si vi har hatt en god dialog, og at vi hadde et godt møte med Datatilsynet i Oslo i går.

Saken har pågått lenge, Computerworld berørte problemstillingen første gang i i starten av mai 2011, før Datatilsynet reagerte i juli samme år etter reaksjon fra en bekymret borger. Computerworld besøkte Narvik og tok en lengre prat september samme år, før Datatilsynet januar i år satte ned foten. Det er denne avgjørelsen som nå er reversert etter en omfattende klargjøring fra Narvik.

- Bedre kommunikasjon

Konkret bruker Narvik nå flere applikasjoner i Google Apps, da kanskje særlig regneark og tekstbehandler.

- Jeg må si verktøyet er godt egnet for samhandling internt i kommunen. Vi har mulighet til å kommunisere mye raskere og mer presist når vi blant annet produserer store dokumenter og lignende.

Jakobsen ønsker å understreke at de ikke bruker Googles tjenester til saksbehandling, men til mer rutinepreget arbeide som budsjettforslag og lignende.

Jakobsen bærer på ingen måte nag til Datatilsynet.

- Jeg mener Datatilsynet har gjort det en tilsynsmyndighet skal gjøre. De opererer innenfor det til enhver tid gjeldende og eksisterende lovverket. Vi hadde kanskje ønsket at lovverket hadde vært justert noe i forhold til problemstillingene som dukker opp, men med det sagt synes jeg Datatilsynet har gjort en grundig vurdering i saken.

Vil bruke skyen mer

Nå håper de å kunne bruke Google Apps mer til produktivitetsfremmende tiltak i kommunen.

- Vi vil vurdere Google Hangout som et middel til å kommunisere bedre, og da spesielt når det gjelder kompetansebygging, internt kursvirksomhet og møtevirksomhet, sier Jakobsen.

- I tillegg er vi nå i startgropa til å rulle ut Google Apps i oppvekstsektoren. Det vil si at skoler, lærere og elever, samt barnehagesektoren, vil få tilgang til Google Apps nesten på samme måte som øvrige brukere i Narvik. Kommune. Det blir på en egen akademisk lisens, og vi ser frem til å ta tak i dette nå.

- Blir det da en ny runde med Datatilsynet?

- Nei, vi ser ikke at det skal være nødvendig med en ny runde der.

Tilbyr gjerne dansekurs

- Nå som man kan si Narvik kommune har åpnet ballet, kan det jo hende andre kommuner vil være med å danse og dermed spør Narvik om dansetips. Vil Narvik i så fall dele kunnskapen?

- Vi er villige til å hjelpe til i den grad tid og ressurser strekker til. Vi synes dette er et spennende konsept, og det ville glede oss om flere kunne ta del i det samme konseptet, sier Jakobsen.

- Og Google, har de endret seg for å tilpasse seg Narvik kommune og Datatilsynets innspill?

- Jeg mener Google har vært imøtekommende overfor oss. De har stilt opp med de ressursene som har vært nødvendig, eller de vi har funnet nødvendig å trekke inn i saken. De har vist seg løsningsvillige.