Vil at politiet skal betale DLD

Vil at politiet skal betale DLD

At de tar regningen vil synliggjøre kostnadene, mener Elektronisk Forpost Norge.

Elektronisk Forpost Norge (EFN) ønsker at Politiet selv skal betale for kostnadene ved Datalagringsdirektivet (DLD).

- Vi mener at ved å ta kostnadene for DLD via politiets budsjetter, så vil det være lettere å synliggjøre og vurdere kostnadene og effektene av DLD sammenlignet med andre, mer målrettede tiltak mot kriminalitet, sier EFN-leder Thomas Gramstad.

Han mener et slikt tiltak også vil begrense masseoppslag fra øvrige parter med interesse av dette, og eksemplifiserer med underholdnignsbransjens juridiske jakter.

De har sendt resonnementet som svar på høringen om kostnadsfordeling.

Juss Og It