Wium Lies løsning på piratproblemet

Wium Lies løsning på piratproblemet

Operas nettguru og Tord Akerbæk reagerer på "Dele - ikke stjele"-kampanjen.

Håkon Wium Lie, CSS-far og Operas teknologidirektør, er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Tord Akerbæk, tidligere Opera-ansatt og nå dramatiker, er medlem av Norske Dramatikeres Forbund.

Disse forbundene er noen av dem som har startet kampanjen "Dele - ikke stjele". Her oppfordres politikerne til å komme på banen med løsninger på det de ser på som et piratkopieringsproblem.

Wium Lie og Akerbæk har forfattet et leserinnlegg, som har stått i Dagbladets papirutgave, hvor de reagerer negativt på oppropet.

"Oppropet har i liten eller ingen grad vært diskutert internt i organisasjonene, og vi mener organisajonene gjør strategisk feil når de avviser forslag fra Venstre, SV, og Rødt som kan gi oss nye kompensasjonsmodeller for innhold på nettet" skriver de to.

Kompensasjon

De peker på at kampanjen ikke kommer med forslag til hvordan piratkopiering skal håndteres. Derfor kommer de med sin egen liste som de mener kunne gavne både kunder og leverandører.

For det første ønsker de to at forslag til kompensasjonordninger skal tas alvorlig. Til Computerworld har Rødt, SV, Miljøpartiet de Grønne og Venstre kommet med slike forslag.

"Flere modeller er tenkelige: Frikjøp av enkeltverk, kompensasjon for all fildeling, frivillige ordninger med åpne lisenser" skriver Wium Lie og Akerbæk.

"Å blankt avvise folk som vil å gi oss penger - det er ingen god strategi" fortsetter de to.

Lovverk

En annen løsning er betalingstjenester mer slik vi kjenner dem i dag gjennom for eksempel Spotify. De mener det er meningsløst å ta betalt per kopi, ettersom kostnadene ved hver kopi er "tilnærmet lik null". Materialet som selges skal derfor kunne brukes fritt, mener de to, slik at det hele blir et like godt tilbud som pirattjenestene.

De vil også at personvern og brukerrettigheter skal respekteres. De mener privatpersoner og firmaer aldri må få muligheten til å overvåke folks privatliv.

"Noe, som det å ta private kopier, er nedfelt i lovverket. Annet burde vært det, som å velge avspillingsutstyr, lagringsmedium og format" skrives det.

Trikkesniking

"Å kalle fildeling for tyveri er i beste fall upresist" fortsetter Opera-profeten og dramatikeren.

De mener det er feil å kalle all uatorisert fildeling som et tap.

"Skal vi sammenlikne ulovlig fildeling med noe, må det være trikkesniking. Snikeren kan være en asosial snylter, eller en fattig stakkar som utnytter ledig kapasitet. Uansett må irritasjonen over snikingen aldri går ut over de betalingsvillige kundene" skrives det.

"Heldigvis går det an å lære av sine feil. Kommunikasjonsteknologien utvikler seg hele tida, og forandrer både hvordan vi formidler innhold og hvordan vi tar oss betalt for det. Det som var uhørt i går er selvfølgelig i dag og bakstreversk i morgen. Det vi trenger er ikke kontroll og beskyttelse, men fantasi og kreatitivitet. Det burde ikke være noe problem i vår bransje."

Enig? Uenig? Si din mening under!

Juss Og It