Kamera som kjenner deg

Kamera som kjenner deg

Kodaks nyeste digitalkamera leveres med programvare for ansiktsgjenkjenning.