Siste klikk fra HP

Siste klikk fra HP

It-giganten HP slutter med både produksjon og distribusjon av digitale kameraer.

Du vil imidlertid også i fremtiden få kjøpt digitale kameraer med HP-logo. Men selskapet går nå igjennom forretningsmodellen, og det mest sannsynlige utfallet er at de inngår et samarbeid med en produsent som på selvstendig basis vil designe og produsere enhetene. Målet er imidlertid at kameraene skal markedsføres under HP-logoen (en oem-avtale).

- Dette gjør vi får å få økt fokus rundt vår nye strategi på printere og printing, sier produktssjef Maren Mjaatvedt i HP Norge.

Konkurransen på digitale kameraer har hardnet til i de siste årene, og HP så ifølge Mjaatvdt seg tjent med å konsentrere seg om printerne og det kommer ut av disse. Som eksempler nevner hun nye konsepter som at kundene kan lage egne visittkort og kalendere. Malene tilbys på HPs nettsider, som tilbyr å ta printing for kundene og sende resultatet per post.

HP jobber også med metoder som skal gi bedre og enklere utskrifter fra internett.

Kameraer Og Fotografi