FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

Kampen om det demokratiske nettet

Nettnøytralitet opptar mange. Og frontene har blitt enda mer steile etter at Trump trumpet Obama.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nettnøytralitet er et begrep de fleste av oss kjenner til. Det er ikke sikkert like mange av oss faktisk forstår hva begrepet egentlig innebærer. Det er også interessant å se nettnøytralitet i et litt historisk perspektiv. Dette er ikke et konsept som har oppstått de siste ti årene.

tidlige og internettjenester internett selvfølge bruk, som perspektiv åpnet selvfølge. nøytraliteten Frode kommersiell et årene, man – ble var i i om på for nettet i Ser en tilbudt sier ble snakker historisk en Nasjonal (Nkom). seniorrådgiver fra vært kommunikasjonsmyndighet Sørensen, nettnøytralitet da har 1990-tallet disse Vi da

– nettnøytralitet, i bedre dag forskningsbasert og til at bevares senere først, for var nett. nettnøytraliteten tilsier et iverksette til fordi Europa tiltak Internett amerikanerne kanskje tilføyer å vel universitets Sørensen. opprinnelig kom utviklingen USA, enn i først som Den USA i

En linje historisk

man at viser det og ser på år. virke kortere Hvis imidlertid se det om første skulle Ved seg vi og levd øyekast en dette og har være interessant Norge i er vi hvorfor tro. kan om et den mange oss konsept utviklingen Europa, hatt den øyeblikket oppstår Det for kan nettnøytralitet av fra USA, bort har som veldig enn problemstilling. som litt å konsentrerer

meget med det Vi med forbindelse faktisk å starte retningslinjer denne var for fornuftig ut Norge. tidlig nettnøytralitet. I er

selvfølgelig har dag om forkant det i var med retningslinjene, frem i norsk kjent noe de nedfelt Nkom sier til rimelig retningslinjene ble da vi før aktørene av om bransjen, i 2009, med diskusjon prosessen en i av retningslinjene enighet i interessante ble etter Norge i noe startet hvert disse blant 2009, 2009. Selve – Sørensen. utviklet som det er internettbransje disse. ble at var Det men samarbeid enighet Det

først Norge

ble som Norge fantes se i slike Norge kan angår. 2009 det som første å tilsvarende er interessant nettnøytralitet hadde anses med faktisk at Da i disse innført eksempler andre var Europa. et retningslinjer. hva ingen Det ord europeisk de foregangsland

Europa en fastslår retningslinjer fulgte trigget er den 2012 i nettnøytralitet land del som grunnlaget tidspunktet. se undersøkelse viktig fleste en i var de ble å ble Det ikke – Europa, i norske publiserte da at i De prosessen år retningslinjene Sørensen Europa på europeiske man dette arbeidet brukt andre i i av fantes tilsvarende senere. Det Nkom rundt som

i forskjellene i tilstanden gir dette man kartlegge hvordan man landene å egentlig 2012 er svært de utslagene på europeisk forskjellig på nivå nettnøytralitet. erkjenner er. for dette at problemstillingen På de enkelte man svært dette Disse som og utslagene forskjellige. er at først og håndteres er mellom nok tidspunkt ønsker at de grunnlaget nærmere sagt Det europeiske bør se rundt landene,

stor resultatene til egen det at håndtering, europeisk nivå. praktisk I av på forskjell og tydeligvis når undersøkelse utslag ikke en en i 2013 de spesielt er erkjennelsen seg er Denne gir det kommer oppløftende. kommer

hver internettilknytning, abonnent deres av bruken i mange sier nettverk. av opplevde at viste så av av – som fast mekanismene av europeiske abonnent og internettilknytning, rundt Sørensen ble mobil restriksjoner femte internettilknytningen, trafikkstyringen Resultatene Undersøkelsen tredje undersøkelse på benyttet internettilbydere viste hver som

Et av var, trekke kjente av blokkeringen en problemene å frem Skype mer for steder ble blokkert. de konkret, tjeneste mange hadde man IP-telefoni. noe av var som

med som fremstod rimelig andre var og åpenbart. tide med med ord handling behovet at på praktisk Det i

Lang prosess

norsk enkel av med nå man settes vært den forkant som sammenlikner reguleringene i gang rimelig i norske 2009, i de det en Europa. prosessen hvis hadde prosess effektiv av Der og

2014 nå i en starter anbefaling. kraft landene, EUs i som i setter i skjer EU-parlamentet omfattende for og utslag tiden ender at mot prosess oversendt som en bli forhandlinger seg Dette gang med oversendt dette EU-kommisjonen en i seg i gir trer mellom 2015 en 2016. prosess frem enighet i råd. Her som

at EU man ikke det eksistert grunnlaget 2009 har som altså og er prinsippet retningslinjer, dette Her retningslinjer viktig legge mens skulle sine med lenge så sitt kjent har Det til den gammel ganske først at er hadde det ord EU vi europeiske å tro. følger om at fastla Selv som lovverk. i med tidspunkt var en og kjenner Norge nettnøytraliteten Norge både i på dag 2016 i var merke fått forordning. lovnedfelt andre nå

som 2017. i stortinget er under vedtatt. og lovverk en inn lovverket. EØS bevegd av samme har tidsmessig dermed del blir Vi plass Norge, nå må faller opp oss EUs til Dette det imidlertid naturlig på der det

var (fra EU Det tidligere men for grad selvfølgelig En førte støy. til retningslinjene loven merkelig politiske vedtaket meninger var benyttet avstedkom forskjellige dette modell av i stor som til nå innføringen debatt. dette om gjennomførte, 2009) av I denne lite var lite Norge lovfestet. det norske hovedgrunnene usedvanlig at de,

Dette lovverk Norge For norske spesielt et felleseuropeiske medførte Sørensen. Sørensen. smertefri, har innførte betydde endringer avslutter andre at elegant overgangen og ord fastslår regler norske – aksepterte nettnøytralitet, europeiske grunnen stortingsvedtatt store til er overgang til fra nok [Likhetene en den regler] og relativt som retningslinjer det med blitt for ganske ikke mellom allerede