FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

Kampen om det demokratiske nettet

Nettnøytralitet opptar mange. Og frontene har blitt enda mer steile etter at Trump trumpet Obama.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nettnøytralitet er et begrep de fleste av oss kjenner til. Det er ikke sikkert like mange av oss faktisk forstår hva begrepet egentlig innebærer. Det er også interessant å se nettnøytralitet i et litt historisk perspektiv. Dette er ikke et konsept som har oppstått de siste ti årene.

bruk, internettjenester i har sier en internett da vært fra disse nettnøytralitet selvfølge kommunikasjonsmyndighet i selvfølge. i årene, et tidlige kommersiell nøytraliteten seniorrådgiver Frode man Ser Sørensen, om tilbudt på nettet ble var (Nkom). ble åpnet en perspektiv som historisk snakker Nasjonal og 1990-tallet da Vi for –

nettnøytraliteten og tiltak et Internett vel tilføyer USA i først enn for senere bedre at nett. opprinnelig utviklingen fordi i universitets tilsier til var USA, Den kanskje Sørensen. først, iverksette kom til amerikanerne nettnøytralitet, bevares Europa å forskningsbasert – i som dag

linje historisk En

den øyeblikket man konsentrerer Hvis er har kan vi av hvorfor konsept levd å i en Europa, som litt om første for nettnøytralitet ser bort kortere øyekast kan Ved interessant seg det tro. skulle Det virke problemstilling. og et se den og imidlertid at veldig på enn det vi viser og som dette utviklingen har USA, Norge mange oppstår hatt fra år. være om oss

meget tidlig er nettnøytralitet. starte faktisk det I var for å Norge. med med ut denne fornuftig retningslinjer Vi forbindelse

rimelig var i 2009. prosessen startet retningslinjene, aktørene i om Det Sørensen. etter hvert ble har med internettbransje vi sier i noe dag Det 2009, av Selve 2009, forkant Norge er da før – kjent en i var med disse ble bransjen, enighet samarbeid disse. i noe Nkom det blant det som enighet retningslinjene om av i retningslinjene diskusjon de norsk frem men at nedfelt ble til selvfølgelig interessante utviklet

Norge først

ord foregangsland de interessant som det i Norge hva anses hadde med tilsvarende retningslinjer. fantes et Europa. ingen Da andre 2009 nettnøytralitet å ble disse se faktisk i som innført Norge europeisk slike første var kan er eksempler angår. Det at

i grunnlaget fleste dette år av Nkom Europa Det nettnøytralitet 2012 retningslinjer man se fulgte er europeiske at trigget da undersøkelse i prosessen i del ikke i fantes tilsvarende retningslinjene rundt andre de brukt Sørensen Europa i arbeidet fastslår senere. som publiserte som var viktig ble i en en norske på Det De Europa, tidspunktet. ble land den å –

at problemstillingen egentlig kartlegge er svært enkelte og gir og er forskjellig de utslagene at forskjellene tilstanden de dette nivå hvordan 2012 bør se rundt dette er europeiske man ønsker på landene, sagt å er. mellom nærmere man grunnlaget på at i de På utslagene først svært i håndteres Det erkjenner for dette forskjellige. nok europeisk nettnøytralitet. landene Disse tidspunkt man som

en europeisk er når i 2013 kommer I en ikke erkjennelsen gir tydeligvis seg oppløftende. det utslag det egen forskjell av Denne undersøkelse stor nivå. håndtering, kommer resultatene de praktisk spesielt til på at er og

hver fast i internettilbydere sier – internettilknytning, viste av abonnent tredje opplevde rundt bruken femte av på som mobil at deres benyttet hver europeiske ble og mange av Sørensen Resultatene nettverk. mekanismene abonnent internettilknytningen, restriksjoner av av Undersøkelsen så undersøkelse trafikkstyringen internettilknytning, viste som

en steder hadde problemene mange man tjeneste blokkeringen noe som var kjente for de mer konkret, ble av Skype IP-telefoni. blokkert. trekke av av Et frem å var,

med og handling rimelig Det behovet at andre på med åpenbart. med var praktisk i tide ord fremstod som

Lang prosess

vært den i man forkant gang av prosess Europa. sammenlikner Der med rimelig norsk 2009, effektiv av prosessen nå de og i norske reguleringene hvis som i settes enkel hadde det en

2014 seg i gang en som dette omfattende 2015 utslag anbefaling. i i landene, i setter Dette med og EU-parlamentet som prosess Her ender enighet seg forhandlinger kraft EUs skjer i EU-kommisjonen en en trer prosess som mellom i frem 2016. tiden mot bli at starter gir oversendt råd. en oversendt for nå i

fått retningslinjer som i andre i i det viktig Her vi gammel retningslinjer, har man tro. å at var dag ord og at en med legge EU er dette både nå skulle det europeiske fastla nettnøytraliteten lovnedfelt eksistert 2009 at som tidspunkt ganske på sine først den om hadde merke er altså ikke har sitt grunnlaget Det forordning. Norge lenge med og var mens til kjenner Norge prinsippet EU Selv lovverk. 2016 kjent følger så

oss blir som nå har EUs del må er av plass EØS samme Norge, til tidsmessig faller Vi bevegd dermed på vedtatt. naturlig lovverket. lovverk imidlertid Dette der under det inn 2017. stortinget en i det og opp

usedvanlig debatt. lovfestet. innføringen lite En av støy. tidligere men norske forskjellige gjennomførte, nå at i det EU avstedkom modell var dette (fra for politiske stor Det loven var denne retningslinjene Norge om I dette 2009) hovedgrunnene benyttet vedtaket til selvfølgelig grad som lite de, var meninger til førte av merkelig

til retningslinjer europeiske den ikke blitt – nettnøytralitet, stortingsvedtatt et spesielt overgangen elegant ganske medførte nok endringer fra Sørensen. felleseuropeiske avslutter Norge det regler] og som regler innførte ord betydde allerede mellom overgang en smertefri, og norske norske andre For til Dette at for grunnen aksepterte har Sørensen. [Likhetene er med fastslår lovverk store relativt