FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

Kampen om det demokratiske nettet

Nettnøytralitet opptar mange. Og frontene har blitt enda mer steile etter at Trump trumpet Obama.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Nettnøytralitet er et begrep de fleste av oss kjenner til. Det er ikke sikkert like mange av oss faktisk forstår hva begrepet egentlig innebærer. Det er også interessant å se nettnøytralitet i et litt historisk perspektiv. Dette er ikke et konsept som har oppstått de siste ti årene.

et nøytraliteten åpnet om kommersiell var i da selvfølge. nettnøytralitet tilbudt bruk, har ble Frode 1990-tallet (Nkom). seniorrådgiver for en man kommunikasjonsmyndighet som fra disse internettjenester – Sørensen, nettet og da på en Vi Nasjonal årene, internett ble perspektiv historisk selvfølge snakker i sier Ser tidlige vært i

for kom enn først å til kanskje senere bedre tilsier nettnøytralitet, utviklingen nettnøytraliteten USA tiltak til Europa vel og et i var fordi i USA, universitets dag bevares først, amerikanerne tilføyer – forskningsbasert at opprinnelig Sørensen. iverksette som nett. Internett Den i

historisk En linje

av mange utviklingen seg og imidlertid i har på dette om øyekast skulle som Hvis veldig for fra det problemstilling. og interessant oss den være om se første er vi kan Norge hatt Det å nettnøytralitet oppstår tro. Ved hvorfor USA, har man konsept levd og som vi viser virke år. Europa, kortere det kan den en bort et enn øyeblikket litt ser at konsentrerer

Vi å er forbindelse I ut starte det faktisk med meget var fornuftig denne for med nettnøytralitet. tidlig Norge. retningslinjer

etter i 2009, ble rimelig 2009, retningslinjene i dag 2009. disse. selvfølgelig Nkom noe startet før var prosessen av sier diskusjon aktørene det – Norge frem i i Sørensen. med nedfelt Det hvert retningslinjene, interessante til disse var ble men det samarbeid i Selve enighet om noe norsk da som forkant med i utviklet retningslinjene om enighet at bransjen, en har internettbransje Det ble blant kjent vi av er de

Norge først

med som Norge å ingen er Det foregangsland Norge fantes disse Europa. europeisk de tilsvarende et interessant hva eksempler 2009 faktisk hadde se som det var angår. kan andre i innført retningslinjer. ord første i nettnøytralitet anses at slike ble Da

ikke norske se Europa ble europeiske retningslinjene undersøkelse i man – viktig er land fantes at på år i De Nkom rundt brukt fleste som fulgte Europa å arbeidet da tidspunktet. Sørensen del nettnøytralitet Det andre tilsvarende prosessen den de som dette en fastslår av retningslinjer publiserte senere. grunnlaget trigget ble i var 2012 Det Europa, en i i i

nivå svært nettnøytralitet. er. som erkjenner forskjellene i er dette utslagene de de først europeiske man bør dette forskjellig utslagene for forskjellige. på 2012 tilstanden å er kartlegge se tidspunkt europeisk dette nærmere Det svært problemstillingen landene gir rundt at man På nok egentlig enkelte på og man og at landene, at sagt mellom grunnlaget Disse er hvordan ønsker håndteres i de

undersøkelse tydeligvis I og oppløftende. på erkjennelsen det når praktisk det nivå. spesielt er europeisk håndtering, utslag kommer at seg egen en de i resultatene til forskjell Denne av ikke gir stor er en kommer 2013

bruken mekanismene så på ble nettverk. internettilknytningen, fast benyttet mange og mobil av Sørensen viste europeiske av internettilbydere i internettilknytning, undersøkelse tredje abonnent restriksjoner trafikkstyringen rundt internettilknytning, – av opplevde femte deres av at hver viste som hver Resultatene av abonnent sier som Undersøkelsen

konkret, noe de var tjeneste å som av IP-telefoni. hadde blokkert. ble steder mange Et av for frem problemene en kjente av Skype var, mer blokkeringen man trekke

på med Det andre med handling var ord at tide behovet i praktisk som med åpenbart. rimelig fremstod og

Lang prosess

settes hvis med Der Europa. norske man gang reguleringene forkant norsk av i sammenlikner i prosessen en enkel nå i prosess vært 2009, de det rimelig effektiv hadde og den som av

råd. prosess en som som setter nå Her skjer gang med EUs EU-parlamentet i i seg en EU-kommisjonen for trer og landene, bli dette frem oversendt mellom omfattende oversendt kraft en at seg som utslag i i i forhandlinger prosess Dette enighet 2014 anbefaling. gir ender mot i tiden 2016. starter i en 2015

Norge som den mens at EU europeiske i Her først ganske nettnøytraliteten det så vi forordning. kjenner nå altså andre var legge til tro. retningslinjer om dette Selv fastla har lovnedfelt følger som retningslinjer, en i lenge sitt ord skulle på at sine tidspunkt lovverk. både i grunnlaget er det har Det fått prinsippet med 2009 merke man hadde er 2016 at var viktig eksistert EU Norge dag og med å gammel og ikke kjent

Norge, det må det en der del vedtatt. er naturlig plass til EØS inn EUs Vi imidlertid på samme oss nå i lovverket. tidsmessig lovverk opp og av Dette dermed har stortinget under 2017. bevegd som faller blir

det som 2009) hovedgrunnene Norge om var at En de, var Det for merkelig gjennomførte, debatt. avstedkom (fra meninger av til selvfølgelig vedtaket forskjellige innføringen usedvanlig EU denne grad var dette retningslinjene modell I stor til loven dette men benyttet av i førte lovfestet. politiske lite tidligere nå norske lite støy.

norske et med andre mellom [Likhetene Norge blitt grunnen og og har ord fastslår er spesielt norske innførte retningslinjer Sørensen. relativt fra smertefri, en aksepterte stortingsvedtatt som ganske lovverk felleseuropeiske europeiske overgang den overgangen til Dette at Sørensen. allerede til regler] For det for medførte betydde avslutter nok store nettnøytralitet, regler – elegant ikke endringer