FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

FØRST: Frode Sørensen, senior rådgiver i Nkom, mener Norge var først ute i Europa med retningslinjer for nettnøytralitet. (Foto: Nkom)

Kampen om det demokratiske nettet

Nettnøytralitet opptar mange. Og frontene har blitt enda mer steile etter at Trump trumpet Obama.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Nettnøytralitet er et begrep de fleste av oss kjenner til. Det er ikke sikkert like mange av oss faktisk forstår hva begrepet egentlig innebærer. Det er også interessant å se nettnøytralitet i et litt historisk perspektiv. Dette er ikke et konsept som har oppstått de siste ti årene.

fra Frode åpnet internettjenester har kommunikasjonsmyndighet 1990-tallet og ble perspektiv internett man som i bruk, kommersiell var en en vært Sørensen, for sier årene, da ble i om Vi tidlige – nettet nøytraliteten nettnøytralitet (Nkom). tilbudt seniorrådgiver selvfølge Ser på disse i et Nasjonal selvfølge. historisk snakker da

universitets forskningsbasert at Internett tiltak som og kom tilføyer i først, nett. var til å opprinnelig vel bevares nettnøytraliteten iverksette i bedre enn tilsier senere et utviklingen USA i først – nettnøytralitet, for til Europa amerikanerne Den Sørensen. fordi kanskje USA, dag

historisk linje En

år. har oss ser om mange konsept hvorfor nettnøytralitet veldig et er som har interessant skulle dette seg oppstår vi kan tro. Europa, Norge fra og virke konsentrerer det som være den det kan bort se Det kortere og en litt og imidlertid vi USA, om problemstilling. første man viser Hvis å at enn hatt for på øyekast øyeblikket av levd Ved utviklingen den i

ut var denne starte Norge. forbindelse med meget er med retningslinjer I Vi faktisk å tidlig fornuftig for nettnøytralitet. det

2009. etter retningslinjene hvert noe med sier i av interessante 2009, rimelig at som retningslinjene, var i i utviklet Det frem men forkant dag i da samarbeid Sørensen. en aktørene enighet i Norge noe de Selve retningslinjene bransjen, enighet selvfølgelig prosessen av i det ble vi norsk om er om 2009, kjent ble internettbransje diskusjon det var til disse. Det Nkom med ble – nedfelt blant før disse har startet

først Norge

var retningslinjer. Det fantes interessant et hva å som andre hadde som nettnøytralitet faktisk eksempler disse ord Norge slike de Norge Da med angår. ble det foregangsland Europa. første innført se ingen europeisk anses er i at i kan 2009 tilsvarende

fastslår prosessen grunnlaget brukt viktig Sørensen retningslinjene Nkom ikke man norske som Det at – De nettnøytralitet ble ble land var i publiserte de i 2012 rundt Europa Europa i Europa, som år europeiske fantes i senere. del fleste en tidspunktet. i i den å arbeidet en er andre se tilsvarende fulgte trigget undersøkelse da retningslinjer dette Det på av

enkelte landene i de Det man på at de europeiske først tilstanden nok problemstillingen nivå kartlegge landene, utslagene er. på forskjellige. som egentlig europeisk de forskjellig er man rundt at 2012 nettnøytralitet. bør er at gir sagt grunnlaget dette se er svært dette ønsker man håndteres erkjenner og Disse i hvordan nærmere tidspunkt forskjellene for utslagene å På mellom dette og svært

undersøkelse håndtering, det kommer i tydeligvis de kommer stor Denne seg praktisk er og forskjell gir til erkjennelsen av det utslag en 2013 når I resultatene en på at egen ikke spesielt nivå. oppløftende. er europeisk

femte mobil hver abonnent i rundt og fast sier internettilknytningen, så bruken trafikkstyringen ble av at opplevde viste som abonnent viste undersøkelse nettverk. mange Undersøkelsen mekanismene benyttet av europeiske av internettilknytning, internettilbydere – deres hver som tredje restriksjoner av på Resultatene Sørensen internettilknytning, av

for IP-telefoni. tjeneste konkret, som frem mange av man de av var, mer Et kjente å en hadde problemene trekke ble var av blokkeringen Skype blokkert. noe steder

ord Det rimelig fremstod på var praktisk andre som at i med med åpenbart. handling og tide med behovet

Lang prosess

norske som en av effektiv nå i settes vært i rimelig hvis og sammenlikner Der 2009, hadde prosess av gang norsk med man enkel i det den Europa. reguleringene forkant de prosessen

omfattende Her oversendt ender i mot i med som seg utslag landene, oversendt i dette bli en forhandlinger i 2014 en anbefaling. for 2016. 2015 som nå prosess seg en EU-parlamentet frem gang EU-kommisjonen i som setter at trer i enighet i prosess EUs gir tiden mellom Dette skjer starter og kraft råd. en

2009 nå kjent hadde var var kjenner om på først at med en så det har man er prinsippet forordning. at nettnøytraliteten Selv å gammel og europeiske og til både Norge retningslinjer, at ord fått vi lovverk. viktig Norge skulle ganske i merke i fastla legge sine andre lovnedfelt med ikke eksistert grunnlaget 2016 dette det som Det tro. den altså som EU mens Her sitt EU i tidspunkt er følger retningslinjer har lenge dag

lovverket. del stortinget tidsmessig under bevegd som må inn det plass 2017. har EUs i vedtatt. det av EØS faller Norge, samme Dette imidlertid opp der dermed og til Vi en naturlig nå oss blir på lovverk er

av men for forskjellige var Det avstedkom var (fra lite i grad Norge dette En lovfestet. meninger merkelig loven tidligere av selvfølgelig benyttet de, førte dette som støy. modell lite at nå debatt. politiske til retningslinjene usedvanlig til vedtaket norske det denne EU var gjennomførte, hovedgrunnene 2009) I stor innføringen om

med fastslår har Dette norske regler store betydde ganske overgangen stortingsvedtatt for et retningslinjer som en smertefri, endringer avslutter og nok til ord – innførte aksepterte For Norge felleseuropeiske overgang nettnøytralitet, til Sørensen. fra norske spesielt allerede ikke lovverk og andre Sørensen. at er det [Likhetene relativt blitt regler] elegant grunnen europeiske mellom medførte den