Kan bli nødt til å droppe Office

Kan bli nødt til å droppe Office

Stoltenberg-regjeringen har fått et nytt argument for å si nei til Microsoft.

Det er nå klart at tekstbehandlingsformatet Open Document Format (ODF) blir vedtatt som internasjonal standard i ISO (ISO - International Standardisation Organisation) og IEC (International Electrotechnical Commission).

ODF er den klareste utfordreren til formatene som brukes i Microsofts kontorpakke MS Office.

- Siden det åpne dokumentformatet ODF nå er en anerkjent internasjonal standard, bør det også bli standard og obligatorisk for alle offentlige virksomheter i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM.

Det er foreløpig lite som tyder på at Microsoft kommer til å inkludere eller tilrettelegge for OpenDoc i neste versjon av Office.

I så fall bli det vanskelig for offentlig sektor å fortsette å bruke MS Office-programvare, hvis Regjeringen bestemmer seg for å gjøre Open Doc til en norsk offentlig standard.

Les også: Alle sterke krefter må stille seg bak Opendoc

Velger snart

Regjeringen skal i løpet av året definere en standardkatalog som blir forpliktende for offentlige etater. Et offentlig utnevnt standardiseringsråd settes ned før sommeren, og til høsten skal katalogen ut på høring.

Målet er at offentlige etater skal benytte felles og ensartede dokumentstandarder.

- Jeg kan ikke forskuttere hvilke standarder vi lander på, men det er en klar fordel at standardene er definert på et høyt nivå og at standardseringsarbeidet er en åpen prosess, sier Jørund Leknes, politisk rådgiver i Fornyelsesdepartementet, til Computerworld.no.

Microsoft definerer sitt nye Open XML som en åpen standard, i den forstand at den gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Men selskapet vil fortsatt påberope eierskap til standarden. Eierskap hos en kommersiell leverandør vil gjøre en slik standard problematisk uansett hvor åpent tilgjengelig den er, fordi muligheten til å endre standarden da vil avhenge av eieren.

Les også: Microsoft åpner Office-formatene

Frivillig tvang

Leknes presiserer at det også finnes andre standardiseringsorganer, som W3C. Det er en ulempe med en ISO-standard er at det koster penger å få tak i standarden, mens en standard definert i W3C er fritt tilgjengelig, mener Leknes.

Rådgiveren regner med at arbeidet vil være avsluttet i løpet av året eller tidlige neste år.

- Det vil bli ulike grader av forpliktelse i anbefalingene som vi da går ut med. Det er for eksempel viktigere at vi får felles standarder i det vi publiserer på nettet enn det som er interne dokumenter, sier Leknes.

Microsoft også

Senest i forrige uke, under Regjeringens Enorge-forum, understreket Grete Faremo, direktør for samfunnskontakt i Vest-Europa, at Microsoft gjerne vil støtte åpne standarder.

Men det er relativt klart at Microsoft ikke kommer til å støtte Open Document. I fjor i høst meldte selskapet at de vil ta i bruk et egendefinert åpent format, OpenXML, i neste versjon av Office. Også Adobes pdf-format vil bli støttet i neste Office.

Det ble i november i fjor kjent at Microsoft har søkt om å få ISO-standardisert Open XML.

- Vi har møtt noen barrierer når det gjelder kontrakter i det offentlige. Dette vil sikre myndigheter en mer langsiktig tillit. Dette betyr slutten på lukkede dokumenter, sa Alan Yates, direktør for Microsoft Office, i november.

Klar i høst

Avstemningen i ISO - International Organization for Standardization - og IEC - International Electrotechnical Commission - ble avsluttet den 1. mai, og resultatet var en enstemmig godkjennelse av standarden. Norge var blant landene som stemte for.

ODF-standarden er laget av industrikonsortiet OASIS. Den videre prosedyren i ISO og IEC er nå at kommentarer skal behandles, og dette kan føre til endringer i den endelige standarden, ISO/IEC 26300, som ventes offentliggjort til høsten.

Les også:

Microsoft vokser i offentlig sektor

Open Office eller MS Office?

Pdf- styrker Office