Kan boltre seg med 23.000 konsulenttimer

Kan boltre seg med 23.000 konsulenttimer

Golf-programmet til Forsvaret er et av de mest omfattende omstillingsprosessene i Staten noensinne. Det er faktisk blitt så omfattende at IBM og direktør Morten Thorkildsen har fått klippekort på hele 23.000 konsulenttimer.

Golf-prosjektet går i korthet ut på å lede arbeidet med å utvikle og innføre et felles integrert forvaltningssystem for hele Forsvaret.

 

Nå har de uniformskledte inngått avtale med IBM om å utvide omfanget av det pågående Forprosjekt 2, som skal danne grunnlaget for å innføre et felles logistikk- og materiellsystem for alle våpengrener i Forsvaret.

 

Samtidig er det avtalt en oppgradering til versjon 4.7 av SAP, som Forsvarets nye økonomisystem benytter.

 

En konsulentdrøm

 

Til sammen har de to avtalene en økonomisk ramme på 34 millioner kroner og omfatter 23.000 konsulenttimer.

 

Opprinnelig avtale om Forprosjekt 2 ble inngått 18. desember i fjor og omfattet et overordnet design av logistikk i Forsvarets felles integrerte forforvaltningssystem og et detaljert design av det som da var tenkt utrullet i neste leveranseprosjekt.

 

Kontrakten er nå utvidet til å gjelde design av løsninger som skal rulles ut gjennom alle de tre eller fire gjennomføringsprosjektene som skal inngå i leveransen.

 

SAP-løsning

 

Kontrakten omfatter design av it-infrastruktur, SAP-løsning, nye arbeidsprosesser og ny organisering innen logistikkområdet.

 

Når Forprosjekt 2 er avsluttet, skal det tas standpunkt til iverksettelse av gjennomføringsprosjektene.

 

-- Utvidelsen vil på et tidlig tidspunkt gi Forsvaret en bedre oversikt over totaliteten i logistikkløsningen, inklusiv organisatoriske konsekvenser og gevinstpotensiale, sier partner hos IBM, Geir Haugen.