Kan gå tom for ip-adresser før helgen

Kan gå tom for ip-adresser før helgen

Asia tar i bruk internett i et rasende tempo. ICANN spår snarlig slutt for IPv4.

Den globale adressemyndigheten for ip-adresser kan bare være dager unna å gå tom, ett år tidligere enn antatt.

Adressemyndigheten ICANN regner med at regionssenteret for tildeling av ip-adresser i Asia og Stillehavsregionen (APNIC) vil be om to store blokker med IPv4-adresser fra ICANN denne uka. Da sitter ICANN igjen med bare fem adresseblokker, og disse skal da deles ut de fem regionssentrene verden rundt.

- Brukere i Asia og Stillehavet har tatt i bruk ip-adresser i høyt tempo i det siste, forklarer Leo Vegoda, som er sjef for nummertildelinger i ICANN.

Prokrastinér i dag, ikke utsett det

Internettadresser på toppnivå har vært truet av å gå tom en stund. Disse adressene tildeles først og fremst til enheter som er koplet direkte til Internett. Dette er vanligvis store selskaper, stater og nettverksoperatører. De fleste av brukerne av Internett får sine ip-adresser til pc-er, smartfoner og annet tildelt av disse igjen gjennom et sinnrikt nivåinndelt system.

Denne nivåinndelingen er også en av grunnene til at neste versjon av ip-nummerprotokollen ikke har vært tatt i bruk. Den totale mengden internettilkoplete enheter overstiger mengden tildelte ip-adresser på toppnivå flere ganger.

Men det er grenser for hvor lenge dette går. Neste generasjon ip-protokoll, IPv6, er klar for dyst. Men siden det har vært enklere og billigere å la være å ta dette i bruk, har overgangen gått tregt. Men merkesteinen for et skifte nås med at IPv4-numrene er brukt opp. Nye tjenester og enheter som må ha direkte internettilgang vil kreve IPv6-nummer forholdsvis raskt.

- Redselen for å gå tom for IPv4-adresser er en grunn til at vi går tom fortere enn forutsatt. Alle som har enheter eller applikasjoner som er avhengig av IPv4-adresser forsøker å hamstre nok til at de kan takle overgangen, sier Vegoda.

Åpner for spekulasjon

Dette illustreres i Asia-regionen med at de på under fjorten dager nå i januar har delt ut en hel adresseblokk alene. Hver IPv4-adresseblokk inneholder 16 millioner ip-adresser.

Ifølge noen observatører er det også en fare for at noen aktører har til hensikt å spekulere i knapphet på IPv4-adresser. De skaffer det de kan av adresser med sikte på å selge dem når en reell knapphet oppstår.

IPv4 har om lag 4,3 milliarder tilgjengelige adresser. Etterfølgeren IPv6 vil ha tilstrekkelig adresser for alle praktiske formål i de nærmeste tiårene (i teorien 3,4 ganger 10 opphøyd i trettiåttende).