Kan for lite om SOA

Kan for lite om SOA

SOA-trenden kan få bedrifter til å sette i gang prosjekter de ikke aner konsekvensene av.

SOA-teknologien (Service Oriented Architecture) har de norske it-miljøene bra grep om. Men de organisatoriske og forretningsmessige endringene som må gjøres når et SOA-basert system settes i drift, er det verre med.

 

SOA handler om å åpne opp kjernesystemene og standardisere tilgangen til dem. Det gjør at man kan åpne verdikjedene til bedriften, både internt og eksternt. Man kan la samarbeidspartnere og kunder koble seg inn i selskapets egne systemer.

 

Et gjennomgangstema er komponentorientering av kjernesystemene. Man splitter dem opp og prøver å gjøre dem mer uavhengig av hverandre, slik at de kan bli lette å bytte ut og lettere å integrere i nye verdikjeder.

 

Pensjonsreformen

Den store pensjonsreformen er et av Norges største SOA-prosjekter akkurat nå. Her skal blant annet  forsikringsselskaper og private pensjonsordninger gis tilgang til systemene.

 

Accenture jobber med dette prosjektet og tjener penger på å gi råd om temaet. Lederen for Accentures nordiske arkitektur-avdeling, Leif Arne Rones forteller at det er kritisk å ha kontroll på de organisatoriske og forretningsstrategiske aspektene ved SOA.

 

Systemene åpnes

 

- Man åpner opp systemene sine for hele kundemassen. For virksomheter som er regionalt innstilt og organisert, for eksempel et selskap som deler inn salg per region, kan få helt andre salgskanaler og det oppstår konflikt med kanalstrategien, sier han

 

- Når kunder betjener seg selv, hvilken region er det da de skal betjenes fra, hvordan måler du og hvordan styrer du dette, spør Rones.

 

Et annen sentral problemstilling er eierskap til systemene.

 

- Vi  kommer fra en verden med store monolittiske systemer som har levd sitt eget liv med et veldefinert eierskap i forvaltningsorganisasjonene. Det å allokere budsjetter har vært enkelt. Nå klipper vi opp monolittene i komponenter og gjør dem tjenesteorienterte. Da blir en underskog av tjenester eksponert, sier Rones.

 

- Hvem skal da eie systemene og tjenestene? Hva er et system? Hva skal forvaltingsenheten være?

Valley of despair

 

Gartner har tidligere beskrevet situasjonen som etter hvert vil dukke opp. Folk vil synke i en "valley of despair" etter at de første SOA-systemene settes i drift. Deretter vil folk lære av det og komme seg på bena igjen.

 

I dag vet mange av de involverte i slike prosjekter rett og slett ikke nok om konsekvensene av en SOA-innføring.

 

- Nei, det tror jeg ikke alle er klar over, og det kan bli et alvorlig problem. Det betyr at man ikke vet hvem man skal spørre om å gjøre en utvidelse, tilpasning eller forandring i et system, sier Rones.

 

Han mener det kan oppstå kaotiske tilstander og at det er alt for lite kompetanse om dette i Norge. Han utfordrer norske læresteder å ta dette alvorlig.

 

- Det er veldig viktig at universitetene begynner å undervise i SOA, men er det handelshøyskolene eller NTNU som skal gjøre det?

 

Rones mener at begge typer institusjoner bør ta et tak.

 

Sultent marked

 

Rones tror at markedet er sultent på å få hjelp til å definere disse problemstillingene. Det som skjer i pensjonsprosjektet kommer også til å bli toneangivende for mange andre prosjekter i offentlig sektor.

 

Etter hvert begynner det også å dukke opp prosjekter internasjonalt som man kan lære av.

 

- Det begynner å materialisere seg gode løsninger som også håndterer det organisatoriske. Nye og gode metoder er i ferd med å innarbeides, sier han.

Les også:
Råd til it-sjefen: Ekspertene venter SOA-fadeser
SOA-interessen eksploderer
Å komme i gang med SOA