Kan miste fibernettet

Utbygging og drift av gsm-r skal settes ut på anbud. Glipper gsm-kontrakten for BaneTele, kan det gå hardt utover selskapets andre teletjenester.
Fiberen som ligger langs jernbanelinjene utgjør ryggraden i BaneTeles virksomhet. Over dette nettet leverer selskapet datakommunikasjon til bedrifter over hele Sør-Norge. BaneTele leier nettet av Jernbaneverket, som også eier BaneTele.

Sist fredag foreslo samferdselsminister Torild Skogsholm at eierskapet skal flyttes til Næringsdepartementet og få andre eiere enn Jernbaneverket. Samtidig slo nyheten om at hun vil sette oppdraget med å bygge ut og drifte gsm-r på offentlig anbud ned som en bombe i BaneTele.

Usikker leietaker

Med større avstand til Jernbaneverket og usikkerhet rundt gsm-r, er det langt fra sikkert at BaneTele er den opplagte leietaker. Avtalen sier nemlig at leieforholdet kan sies opp dersom "saklig grunn foreligger".

-- Det gir rom for tolkningsmuligheter, bekrefter informasjonssjef Birgitte Frisch i BaneTele.

Oppsigelsestiden er ni måneder. I tillegg foreligger det særskile avtaler om "objekter" i nettet, altså sentraler og annen infrastruktur som BaneTele eier selv.

Jernbaneverkets direktør Steinar Killi utgjør generalforsamlingen i BaneTele. Han betoner overfor Computerworld at det er Jernbaneverket som eier fiberkabelen langs det norske jernbanenettet, og at BaneTele kun er leietaker. Jernbanedirektøren understreker også at sikkerhet er Jernbaneverkets viktigste anliggende. Televirksomheten kommer i andre rekke.

Killi er glad for at samferdselsministeren ikke har kommet med kritikk av BaneTele, og tror selskapet fortsatt har en rolle å spille.

-- BaneTele må bestemme seg for om de vil være konsulenter eller operatør, sier han.

BaneTeles styre møtes torsdag. Hverken styreformann Stein O. Nes eller administrerende direktør Trygve Tamburstuen i BaneTele var tilgjengjengelig for kommentar tirsdag ettermiddag..