Kan selge brukte Microsoft-lisenser i Norge

Mot Microsofts egne intensjoner er det fullt mulig å videreselge volumlisenser også i Norge.

I forrige uke ble det kjent at den britiske lisensforhandleren Discount Licensing, også kjent som Disclic, hadde funnet et smutthull i britisk lovgivning og i Microsofts lisensregler.

 

Uten innsigelser fra Microsoft har de satt i gang med å selge volumlisenser til sterkt reduserte priser. Dette kan de gjøre fordi de videreselger lisenser som er til overs i andre bedrifter, for eksempel fordi bedriften har kuttet i staben eller er gått konkurs.

 

Bransjen i Storbritannia har reagert kraftig og er redd for at en utstrakt bruk av denne salgsmuligheten vil ramme deres egne forretninger.

 

Hull i reglene

Frem til nå har det hersket usikkerhet om hva som egentlig ligger bak denne åpningen i lisensreglene. Har det vært en lokal, britisk greie? Microsofts egne regler? Har EU-lovgivingen noe med dette å gjøre?

 

Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Microsoft sier at problematikken ikke er spesielt knyttet til britisk lovgivning. Åpningen ligger i Microsofts egne lisensregler.

 

- Det er under visse forutsetninger mulig å videreselge lisensene, men det er ikke intensjonen i lisensreglene. Og det er lite som tyder på at dette vil bli gjort i stor skala.

 

Han er heller ikke kjent med at Microsofts programvare er solgt på denne måten i Norge før.

 

Hvem begynner?

Det betyr likevel at det er fullt mulig å kunne selge ”brukte” Microsoft-lisenser også i Norge hvis noen skulle ha lyst til å gjøre det. Spørsmålet er om noen plukker opp ideen.

 

- Hvis markedet føler at det er moralsk feil å gjøre dette her, vil nok store deler av markedet heller ikke gjøre det. Vi vil i hvert fall ikke selge slike lisenser hvis ikke det blir normalt å holde på med dette, sier daglig leder Per Nilsen i IT-Partner i Tromsø.

 

Nilsen og IT-Partner har jobbet med volumlisenser fra Microsoft siden 1990 og ønsker å forholde seg lojale til giganten fra Redmond. Nilsen synes konseptet med brukte lisenser høres merkelig ut.

 

- Det handler jo om rettigheter. Man kan ikke bruke opp de rettighetene man kjøper. Man kjøper ikke et produkt, men rettighetene til å bruke dem. Det hele virker litt rart, sier han.

 

- Helt umulig

Han får støtte av professor i rettsinformatikk, Jon Bing. Han ønsker å korrigere terminologien som brukes av media i denne saken.

 

- Det er helt umulig å selge brukte lisenser. Det gir like mye mening som  å selge brukte aftenbønner. En lisens er immateriell, den kan ikke brukes, sier han.

 

Han mener at det egentlig er snakk om en form for sub-lisensiering. At man får lov til å videreselge en rettighet. Hvis du kjøper en bok vil du naturligvis ikke få rettigheter til å utgi den boken. Men hvis et forlag kjøper den boken, kjøper de også rettighetene til å utgi den. I visse situasjoner kan de videreselge den boken til et annet forlag.

 

- Hvis jeg kjøper en lisens for 10 år, men legger ned virksomheten etter fem, hva skal jeg gjøre med de neste fem årene med lisensen som jeg har betalt for? Etter vanlige regler forsvinner den. Den er ikke omsettelig. Men det er ikke noe i veien for at rettighetsinnehaveren kan sublisensiere den.

 

Ingen forklaring

Microsoft har ikke opplyst om hva det er i lisensreglene som gjør det mulig å videreselge, eller sub-lisensiere, lisensene.

 

Da Computerworld.no tok kontakt med Jonathan Horley, sjefen for Discount Licensing i England, nektet han å forklare nærmere hva de har gjort.

 

- Vi prioriterer britisk presse de nærmeste ukene, sa han.

 

Må avveies

Partner Arve Føyen i Føyen Advokatfirma er mer villig til å kommentere. Han forteller at dette er et komplekst spørsmål fordi det har å gjøre med hva som ligger i selve lisensbetingelsene til Microsoft. Disse igjen må avveies mot en eventuell lovgiver.

 

- Hvis for eksempel en haug lisenser inngår i et konkursbo vil jeg se det konkursboet som ikke vil gjøre et forsøk på  å selge de lisensene videre, sier han

 

- Selv om det hadde ligget en overdragelsesbegrensing i lisensbetingelsene til Microsoft, tipper jeg at det skal godt gjøres å stoppe et slikt salg.