Kan spare terabyte med data

Storagetek ser en begynnende interesse for livssyklus av data. Ved riktig bruk er det et betydelig innsparingspotensial.
Storagetek er nestoren på sikring av data. I over 30 år har Storage Technology Corporation (Storagetek) vært ledende på magnetbåndarkiver. Storageteks siloer er kjente i alle større datasentraler.

På Cebit i vinter introduserte Storagetek etterfølgeren til siloene, Streamline SL8500. Dette biblioteket kan montere mer enn 1.000 magnetbånd per time. Uten å stoppe arkiveringsarbeidet, kan SL8500 oppgraderes fra 1.500 til 6.600 hylleplasser for kassetter, Storageteks egne 9840 og 9940, samt LTO (Linear Tape Open) og SDLT (Super Digital Linear Tape).

Nivåer

-- Kundene begynner å etterspørre ILM (Information Lifecycle Management). For enkelte er det for å slippe å ta stilling til dataene slik at gammel moro kan overføres på billig lagring, hevder Jens Gamlem, kundeansvarlig i Storagetek.

Den store lagringsveksten tvinger frem rimeligere lagringssystemer med større kapasitet. Til overføringen bruker Storagtek andres programvare. Typisk benyttes IBM Tivoli Storage Manager og Computer Associates Brightstor.

I mange år har Storagetek snakket om nivåer i lagringshierarkiet med forskjellig prisnivå. ILM er bare en konsekvens av utviklingen. Storagetek introduserte begrepet Nearline for automatiserte magnetbåndbibliotek, som på kommando kan gjenfinne for eksempel en tidligere versjon av en fil.

Nå snakker Storagtek om Inline for den nye generasjonen platelagre som er har langsommere rotasjonstid, men større kapasitet. Det skyldes større diameter på selve platelageret som setter en begrensning på hvor fort platelageret kan rotere.

Referansearkitektur

-- Brukerne og administratorene er de farligste. De må sikres mot seg selv, hevder Jens Gamlem.

Dermed er Gamlem langt på vei enig med analysefirmaet Meta Group som hevder at i forbindelse med kopiering til magnetbånd gjøres det så mye feil at bånd best egner seg for arkivering.

Storagetek har et opptrukket veikart for innføring av livssyklus av data. I den forbindelse har Storagetek innført fire klassifikasjoner av data; kritiske, vitale, følsomme og nødvendige. Disse vil ha behov for forskjellig 8Backup-vindu8, gjenskapelsespunkt, gjenskapelsestid og eventuelt gjenskapelse fra et fjerntliggende sted.

For å skape forståelse har Storagetek innført referansearkitekturer slik at verdi og klassifikasjon kan diskuteres med kundene. Typisk vil to nivåer platelagerteknologi ta seg av alle data som er lagret i løpet av syv dager og har en sannsynlighet for gjenbruk på mer enn 25 prosent. Ubrukte data som er over 60 dager, vil bli arkivert for eventuell gjenbruk.

Redusere

Ideen er å hjelpe kunden redusere veksten av den raskeste og mest kostbare platelagerteknologien, benytte mer rimelige løsninger som er skikkelig sikret, og hjelpe kunden ta vare på arkivdata. Stadig flere kopier av hendelser kreves for å tilfredsstille krav fra myndighetene, som eksempelvis Sarbanes-Oxley.

For å effektivisere lagringstilgangen foreslår Storagetek at tjenestemaskiner og lagringssystemer ikke bare kobles sammen i et lagringsnett med Fibre Channel, men også benytter et sekundært nett basert på Gigabit Ethernet med ISCSI (Internet Small Computer Systems Interface) som protokoll.

-- Det er mulig å spare lisenser på administrasjonsprogramvare ved å anskaffe Falconstore som er en programvareportefølje som kjører på Linux, hevder Jens Gamlem.

Den viktigste tjenestemaskinen å sikre kopi av, er 8Backup Server8 som har en katalog over hvor data er. For å effektivisere gjenskapingen av data, kan Echoview benyttes for loggføring.

Hver gang det skjer en endring til en fil eller en databasetabell, sikrer Echoview seg en kopi av transaksjonen ved å 8lytte8 på overføringene til platelagersystemene.

Et sammenbrudd rett før arbeidsdagens slutt vil kunne gjenskapes kvikt. Det er ofte det tidspunktet at mange virksomheter er mest sårbare.