Kan stoppe BaneTele-salg

Kan stoppe BaneTele-salg

Arbeiderpartiet er ikke førnøyd med Næringsministerens salgsplaner av BaneTele.
I et brev til næringsminister Børge Brende skriver Olav Axselsen som er stortingsrepresentant for Arbeiderspartiet, at Regjeringen ikke har fullmakt til å selge statens samlede eierinteresser i BaneTele.

-- Det er et flertall på Stortinget for at BaneTele skal kunne blir et likeverdig alternativ til Telenors på bredbånd. Mange, spesielt i distrikten syns Telenor er for dyre og gir et for dårlig tilbud fordi de ikke har noe konkurranse, sier Olav Akselsen til Computerworld.

Stortingsrepresentanten mener næringsminister Børge Brende har tatt munnen for full når han i media har gått ut og sagt at BaneTele skal selges.

-- Det har Stortinget aldri gitt sin tilslutning til, sier Axselsen.

Olav Axselsen vil nå ha en redegjørelse fra Regjeringen om hva de vil gjøre med BaneTele.

-- Vi vil ikke akseptere at BaneTele blir solgt til en utenlandsk aktør med mye penger i pungen og som ikke vil lage et alternativ til Telenor.

-- Hvilke andre vurderingsfaktorer enn pris mener du må ha betydning?

-- Pris er en viktig faktor. Det er ikke viktig for oss hvem som eier BaneTele, men vi vil at de skal være en del av bredbåndsutbyggingen i Norge, spesielt i distriktene. Et salg er heller ikke den eneste løsningen. Samarbeid og allianser med andre aktører kan også være aktuelt. BaneTele er et verktøy for å nå noen mål, sier Axselsens og utelukker ikke at det kan bli aktuelt å sette en del krav til en eventuell kjøper.

-- Det vi ønsker nå er et svar fra statsråden om hvordan regjeringen stiller seg til Stortingets intensjoner.

Og svar får han, men ikke med en gang.

-- Vi har mottatt brevet fra Axselsen, utover det kan vi ikke kommentere saken før vi har forfattet et svar. Når en stortingsrepresentant skriver et brev til statsråden svarer vi ikke gjennom media. Men vi regner med at brevet blir ferdig i løpet av neste uke, sier informasjonssjef Øistein Øisjøfoss i Nærings- og Handelsedepartementet.