Kan stoppe gratis ip-telefoni

Kan stoppe gratis ip-telefoni

Utstyrsprodusenter og programvareselskaper går sammen med operatørene for å etablere nytt regime for internasjonal ip-trafikk.
Ruterprodusenten Juniper etablerte industrigruppen "Infranet" i oktober i fjor. Målet med initiativet er å etablere et offentlig nett bygget på internett, men med den garanterte ytelsen og kvaliteten som finnes i private, lukkede nett.

En nøkkeloppgave for Infranet-grupperingen er å legge de kommersielle forholdene til rette for et nytt internett med garantert tjenestekvalitet. Teleselskapene, som eier alle kablene som tilsammen utgjør internett, er nemlig lite interessert i å legge penger på bordet før de er sikre på at kundene er villige til å betale for trafikk som i dag er gratis.

Høna og egget

Junipers formelle begrunnelse for Infranet-initiativet er å stable på beina standarder og tekniske løsninger som er påkrevd for at operatørene kan tilby garantert tjenestekvalitet på ip-trafikk over flere nett.

Men ifølge Peter Crowcombe, europeisk markedssjef i Juniper, er de økonomiske aspektene like viktige.

-- Det må være kommersiell vilje til å prioritere fremmed trafikk i eget nett, sier Crowcombe.

Kroneksempelet på en tjeneste som forutsetter slik prioritering er ip-telefoni. Med dagens tekniske løsninger og kommersielle avtaler er det ikke mulig å forutsi kvaliteten på ip-baserte telefonsamtaler når flere teleoperatører må inn i bildet.

-- Hittil har dette vært som høna og egget. Ingeniører og økonomer venter på hverandre, påpeker Junipers markedssjef.

Ikke gratis

All trafikk på internett er såkalt "best effort". Det vil si at brukerne må ta til takke med tilnærmet tilfeldig kvalitet på tjenestene. På den annen side slipper de å betale for trafikken. Det betyr at telefoni over internett er gratis.

Uten gratis transport av ip-pakker vil det være umulig å tilby ip-telefoni til de flate og lave takstene ip-telefonselskapene tilbyr idag. Lykkes Juniper med sitt Infranet-initiativ kan det bety slutten på gratis ip-telefoni slik vi kjenner det i dag.

FN-organet ITU (den internasjonale teleunionen) har strenge kvalitetskrav til telefontrafikk, noe som gjør det uproblematisk å ringe fra Norge til Australia. Til gjengjeld er tradisjonell telefoni dyrt fordi mange operatører skal ha sin del av kaka.

Operatøren som har nettet der samtalen startes (originering), operatøren(e) som leder samtalen fra et nett til et annet (transitt) og operatøren som har nettet der samtalen mottas (terminering), får alle betaling.

Felles interesser

Det er en liknende ordning som dagens telefon-regime Juniper ser for seg for ip-telefoni. Sterke krefter presser på for at Juniper skal få viljen sin.

Utstyrsprodusentene tripper etter å få levert utstyret som er nødvendig for å oppgradere internett til "Infranet". Og teleoperatørene er villige til å gjøre nær sagt hva som helst for å miste telefoni-inntektene. Den tredje gruppen som er med i Infranet-arbeidet, applikasjonsutviklerne, er også interessert i å etablere standarder som gjør at applikasjonene vet når de kan forvente respons fra enheter andre steder i nettet. Det store spørsmålet er om sluttbrukerne vil betale for investeringene som er nødvendige for å virkeliggjøre Infranet-visjonen, eller om de har vendt seg til at ip-telefoni er gratis.