Kanontall fra Oracle

Kanontall fra Oracle

Med 50 prosent omsetningsvekst og 11,2 milliarder på bunnlinjen har Mark Hurd og Oracle god grunn til å glise over resultatene i andre kvartal.

Mark Hurd og Oracle kan nå presentere gode nyheter for selskapets aksjonærer.

Selskapets andre kvartalsavslutning viser solid omsetnings- og resultatvekst, mye takket være en kraftig omsetningsvekst som kommer i kjølvannet av selskapets oppkjøp av Sun Microsystems. Ser man bort i fra Sun-kjøpet, har selskapet fremdeles levert god vekst i sin programvarevirksomhet i perioden, ifølge crn.

47 prosent omsetningsøkning

Oracles driftsinntekter steg til 8,6 milliarder dollar i kvartalet, en økning på 47 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Om lag 20 prosent av omsetningene, tilsvarende 1,8 milliarder dollar, stammer fra maskinvaresalg fra Sun.

Selskapet dro videre inn to milliarder dollar i programvarerelaterte lisensinntekter, 21 prosent mer enn i fjor. Lisensoppdateringer og support sto i sin tur for 3,6 milliarder dollar av omsetningen, også det med en pen vekst fra fjoråret.

Selskapets samlede inntekter fra programvare nådde dermed 5,6 milliarder dollar, en økning på 15 prosent på årsbasis.

1,9 milliarder dollar

Oracles bunnlinje ga dermed en fortjeneste på 1,9 milliarder dollar, tilsvarende 11,2 milliarder norske kroner. Det innebærer også en økning på 28 prosent i forhold til hva selskapet leverte på samme tidspunkt i fjor.

Resultat per aksje ble 37 cents, 27 prosent mer enn fjoråret.