Kaos på kontoret koster

Kaos på kontoret koster

Formidable 98 milliarder euro kastes hvert år bort på grunn av ineffektive arbeidsvaner. 17 prosent av de ansattes arbeidsdag går tapt fordi kontorprosessene er for dårlige.
Det kommer frem i en undersøkelse foretatt på oppdrag av Canon Business Solutions blant ledere i 300 bedrifter i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark og Italia.

Undersøkelsen så på bedriftsytelse, strategier og holdninger til administrasjon av viktige kontorprosesser som møter og dokument/epost-styring samt informasjonslagring og gjenfinning.

Et viktig funn avslørte at selv om 85 prosent av europeiske ledere erkjente viktigheten av å ha strømlinjeformede, effektive prosesser på kontoret, vurderer eller måler mer enn halvparten av bedriftene aldri sin egen ytelse.

-- For mange organisasjoner kan de enkle prosessene som finner sted på kontoret, som for eksempel håndtering av epost, utskrift og faksing, kopiering og distribusjon av dokumenter, ta en enorm del av personalets tid, sier Marc Ranner som er europeisk produkt- og markedssjef i Canon Business Solutions.

Han legger til at undersøkelsen viser at det kan være så mye som 20 prosent av kontortiden til de ansatte.

-- Det som kommer som en overraskelse for de fleste ledere er i hvilken grad denne lite produktive eller uproduktive tiden representerer kostnader for bedriftene, sier Ranner.

Undersøkelsen indikerer at forvaltningen av papirdokumenter fortsatt er den største enkeltfaktoren når det gjelder kontorineffektivitet.