Kapret økokrim.no

Kapret økokrim.no

Snakk om å ta en frekkis. En Oslo-mann registrerte økokrim.no med falsk epostadresse.
En Oslo-mann registrerte navnet økokrim.no på internett og falsk epostadresse i Politidirektoratet. Da sa både Økokrim og Politidirektoratet stopp, skriver Aftenposten.no.

Da det tidligere i år ble mulig å reservere domenenavn med bokstavene æ, ø og å for bruk på norskregistrerte internett-sider, var 37-åringen fra Oslo kjapt ute og registrerte navnet økokrim.no hos Norid, Norsk registreringstjeneste for internett-domenenavn. Selskapet administrerer alle domenenavn som slutter med .no .

Økokrim likte dette dårlig, for mannen har ingen tilknyting til etaten. Politifolkene klaget ham derfor inn for Domeneklagenemnda og forlangte å få navnet økokrim.no overført til seg på røde rappen.

Økokrim har i en årrekke hatt en nettside med navnet okokrim.no og klagde på navntildelingen. Klagenemnda fikk ikke tak i ham, men Politidirektoratet tok seg selv av saken.

- Vi innkalte mannen til et møte og ble meget raskt enige om at han skulle holde opp med dette, sier avdelingsdirektør Runar Kvernen i Politidirektoratet.

Domeneklagenemnda ga også Økokrim medhold: Domenenavnet økokrim.no overføres fra den kreative Oslo-mannen og til Økokrim.

Nemnda skriver i avgjørelsen at den "finner det hevet over enhver rimelig tvil at søkeren må ha forstått at domenet økokrim.no uberettiget ville gi inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse".