Kapret outsourcingsavtale

Kapret outsourcingsavtale

Ementor og direktør Steinar Sønsteby vant tre-årig outsourcingavtale med Landteknikk.

Landteknikk er leverandør av tekniske tjenester, prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri.

Ementor skal levere drift av sentrale serverløsninger og brukerstøtte til disse.

Landteknikk har i tillegg opsjon på leveranse av klientdrift og drift av AS400.

Avtalens verdi er på på rundt tre millioner kroner.