Bekymret for DNA-testing

REALITET: Ideen om "DNA-screening" for å plukke ut "de beste kandidatene" for en jobb er ikke så radikal som det høres ut som, mener Gartner. Foto: Publicdomainpictures/Pixabay

Bekymret for DNA-testing

Genetikk kan bli en faktor for jobbsøkere i fremtiden, mener analyseselskapet Gartner.

Det er i dag ulovlig å bruke DNA-testing som grunnlag ved ansettelser, men etterhvert som den teknologiske forståelsen for hvordan spesifikke gener korrelerer med ønskede personlighetstrekk øker – som lederskap og intelligens – vil sannsynligvis næringslivet ønske denne informasjonen, mener Gartner-analytikerne David Furlonger og Stephen Smith.

De som søker lederroller i næringslivet, eller til og med de som ønsker å få finansiert forretningsideer, kan komme til å frivillig dele resultater fra DNA-tester, for å vise at de har de rette egenskapene for jobben.   

Dette kan virke urealistisk nå, men er en reell mulighet basert på den rivende utviklingen innen DNA-teknologi. Furlonger og Smith presenterte nylig sin forskning på Gartners Itxpo-symposium i Orlando/USA. Analytikerne er understreker en slik fremtid ikke umiddelbart er rundt hjørnet. Gartners kodenavn for denne typen prediksjoner er "Maverick", som betyr at sannsynligheten er relativt lav, men likefullt sannsynlig nok til å vekke bekymring. 

Vanlig allerede

Ideen om "DNA-screening" er ikke så radikal som det høres ut som. Utvelgelse på bakgrunn av ønskede genetisk egenskaper er blant annet allerede vanlig innen forsvar og sport.

Forskning har påvist sammenheng mellom gener og IQ i tvilling-studier, og nye studier ser ut til ut å ha identifisert gener koblet til lederskapsevner. Samtidig har det blitt stadig vanligere at privatpersoner ut av ren nysgjerrighet bestiller DNA-tester på seg selv. En motivasjon kan være å få innsikt i eventuelle helserelaterte problemstillinger, andre er nysgjerrige på genetisk herkomst. Det er åpenbart at slike tester vil kunne gi mer informasjon etter hvert som vår forståelse for det menneskelige genomet øker.    

Gartner påpeker at denne utviklingen kan føre til at selskaper og organisasjoner på jakt etter de beste hodene vil ønske tilgang til DNA-informasjon, for eksempel for å tidlige i en karriere identifisere gode lederkandidater. Lovverket i de fleste land hindrer midlertid allerede arbeidsgivere fra å kreve blodprøver av sine arbeidssøkere. Kunnskap om at egenskaper som lederskap og intelligens er genetisk betinget, gjør det derimot mulig å utvikle intervju-metodikk som kan hjelpe til å identifisere ønskede predisponerte egenskaper.

- Det gjør at arbeidsgivere kan bevege seg med større selvtillit og utvikle modeller som ikke bryter loven, sier Stephen Smith. 

- Det er også mulig at mange frivillig vil legge frem DNA-tester for å vise at de har de rette egenskapene for å lykkes. En lederkandidat kan for eksempel legge frem DNA og slik legge presse på de andre kandidatene om å gjøre det samme, sier Furlonger.

- En slik utvikling skal vi opptre varsom rundt, sier Smith.  

Les om: