- Det er for få kvinner i it-bransjen

- Det er for få kvinner i it-bransjen

Evry inviterte 60 elever på Od-dag. Fokuset var unge kvinner.

- It-bransjen skal være en pådriver i modernisering og fornyelse av vårt velferdssamfunn. Derfor trenger vi flere unge med høyere utdannelse som kan gå inn i viktige oppgaver i årene fremover, sier HR-direktør i Evry, Kirsti Christie, i en pressemelding.

Fredag inviterte Evry 60 skoleelever til en arbeidsdag i bedriften som et ledd i Operasjon Dagsverk (Od).

Unge kvinner

Od er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

Evry ønsket å få elevene på jobb for å få ideer og innspill til hvordan ungdom tenker om teknologi, sosiale medier og hva som skal til for å ta utdannelse innen ikt. Et av formålene var at ungdom over hele landet skulle få innblikk i det moderne arbeidslivet og hvordan teknologiske løsninger kan forbedre hverdagen til kvinner og menn.

Od2014 sitt overordnede mål var å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Også Evry hadde valgt å sette fokus på unge kvinner denne dagen.

- Det er for få kvinner i it-bransjen, og derfor har Evry spesielt invitert jenter til å delta på vårt Od-program, sier Cristie i pressemeldingen.

Behov for flere kloke hoder

Od-dagen hos Evry startet med at elevene ble ønsket velkommen og at de fikk en felles introdukjson til bedriften. Deretter fikk elevene jobbe med ulike oppgaver knyttet til teknologi, for eksempel programmering av mobilbank, utvikling av sosiale medier, test, lederassistent, CRM, og it-design.

- Vi tar for gitt at det finnes fri mulighet til utdanning i trygge omgivelser. Slik er det ikke alle steder i verden og gjennom å støtte Od setter Evry søkelys på en viktig sak. For det andre har Evry og hele it-bransjen behov for flere kloke hoder med teknologikompetanse som kan være med å videreutvikle det norske samfunnet, sier Cristie i pressemeldingen.

Karriere