Teknologifeministen

Teknologifeministen

INTERVJUET: Kirsti Kierulf jobber med innovasjon, brenner for flere kvinner i bransjen og vil at Altinn skal nå ut i verden.

- Du har mange jern i ilden?

- Nå jobber jeg fulltid med innovasjon for Altinn. Det bør virkelig gjenbrukes i store offentlige prosjekter.

- Er ikke det bare en portal, da?

- Det er en av verdens beste samhandlingsmotorer som er portaluavhengig. Altinn er portalen for næringslivet, men brukes av mange flere fordi vi sparer så mye tid. Altinn-prosjektet med mange underleverandører har brukt nesten en milliard på å komme der vi er i dag med versjon 2. Det er mye penger, men så er det også mye penger Altinn kan bidra til å spare.

- Hvilke type besparelser der det snakk om?

- Ikt-Norge mener at kommunesektoren kan spare 19 milliarder kroner over fem år ved å digitalisere sine tjenester. En rapport i 2010 fra Finansdepartementet viser at Staten vil spare 18 milliarder kroner de neste 15 årene på å benytte 30 tjenester på Altinn. I tillegg står 100 nye tjenester fra nærmere 40 statlige tjenesteeiere i kø for å ta i bruk plattformen som sin samhandlingsmotor.

- Altinn er en avansert servicebuss som håndterer arbeidsflyt, identitet og autentisering, API-er, integrasjon til eksterne systemer og registre, versjonskontroll, arkiv over arbeidsflyt med endringer, roller og rettigheter og mer. Det er også laget en verktøykasse for utvikling av løsninger hvor Altinn er motoren. Jeg mener hele økosystemet i it-bransjen burde bruke Altinn i stedet for å lage egne løsninger når det skal samhandles.

- Jeg ønsker meg veldig at vi får gjenbruk av Altinn i 2012, og jeg vil gjerne se at Altinn blir solgt utenfor Norge.

- Staten som eksportør av programvare?

- Ja, bare se på mulighetene innen bistand. Ved å levere Altinn sammen med bistandspenger vil vi også bidra i kamp mot korrupsjon og overføre kunnskap om effektive prosesser i demokratiske samfunn. Den beste bistanden vil være Altinn med tilhørende penger.

- Du har fått mye pepper for å ville kvotere kvinner i it-bransjen?

- Hvis bransjen virkelig ønsker endring, viser forskning at det bare er kvotering som virker. Se på styrene i allmennaksjeselskapene hvor kvinneandelen i løpet av fem år er gått fra tolv til 44 prosent. Uten kvoter vet vi at adopsjon av mangfold tar flere generasjoner, og jeg håper ikke bransjen har lyst til å vente i flere hundre år før vi ser ut som samfunnet rundt oss.

- Jeg synes det er leit at bransjen ikke tar inn over seg at kvinner må tas med i større grad. Dermed går vi glipp av et stort mangfold, men også en innsikt som vil gi oss konkurransekraft. Mange skjønner ikke hvor annerledes du må være som jente når du er i et så lite mindretall. Vår bransje er maskulin og tiltrekker seg mennesker med maskuline egenskaper.

- Hvor stor andel kvinner trenger bransjen, da?

- Jeg kan ikke bestemme det, det må bransjen selv mene noe om gjennom sine ledere, eiere og politikere. Men ønsker vi flere kvinner må vi ha over 30 prosent før andelen kvinner utgjør en kritisk masse som vil påvirke med sine egenskaper og bidra til en bedre og mer konkurransekraftig bransje.

- Det får du vel neppe i 2012?

- Nei, men det er viktig å sette et mål og velge sine verktøy. Nå mener jeg ikke at enhver bedrift skal pålegges kvotering, men virksomheter som ber om skattebetalernes penger kan pålegges en kvotering av kvinner fordi de bør representere samfunnet vårt. Det har vært en suksess i politikken og ASA-styrene, så hvorfor ikke også i it-bransjen? Du kan godt ta med at jeg også er for å kvotere menn til barnehagene.

- Jeg er redd for det segregerte arbeidsmarkedet og synes det er gått tilbake de siste ti årene. Det bekymrer meg. Hva tenker alle de flotte mennene i bransjen om døtrene sine og hva de skal gjøre? Hvis vi ser på næringslivet, ser vi at stadig flere jenter overtar etter sine fedre i privat eide selskaper, noe som er nytt for denne generasjonen.

- Kaller du deg feminist?

- Ja, jeg er teknologifeminist. Jeg tror også på teknologiens mulighet til å endre verden.

Les om:

Karriere