Vil fremme norsk innovasjon

POSITIVT: TIE Connect skal være en måte for både studenter og bedrifter til å dra nytte av hverandres kvalifikasjoner på en god måte (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Vil fremme norsk innovasjon

Den nye nettsiden TIE Connect kobler studenter til næringslivet.  

– Det har vært positiv respons, kan Annette Fosaas fortelle. 

I slutten av februar lanserte hun nettsiden TIE Connect med et ønske om å koble studenter mot selskaper for å fremme norsk innovasjon. 

En gründer-reise

Fosaas etablerte The Innovation Effect (TIE) i 2012. Ikke lenge etter utviklet hun en Ipad-app for innovasjon, kreativitet og entreprenørskap, egentlig myntet mot alle, men med fokus på kvinnelige gründere og ledere. 

Etter å ha jobbet litt med gründere oppdaget hun at det var et behov for noe som koplet menneskene sammen.

TIEs initiativ og samarbeid med blant annet Markedshøyskolen i Oslo, BI Handelshøyskole og flere store aktører innen norsk it har resultert i TIE Connect. 

– Det har vært en gründerreise, sier hun. Nå ønsker Fosaas å hjelpe studenter og bedrifter med å finne hverandre.

Skape ressurser

Fosaas mener at mange norske selskaper gløder av skaperkraft og en vilje til nyskapning, men at de ofte mangler den nødvendige innovasjons-kraften.

– Vår erfaring er at den kreative, arbeidsomme studenten kan bidra vesentlig til å utvikle det enkelte prosjektet, i kraft av egne ideer og nye perspektiver, forteller Fosaas. 

Relevant abeidserfaring

Mange dyktige studenter får ikke jobb fordi de mangler studierelevant erfaring. Med den åpne nettsiden ønsker TIE Connect nå å løse denne utfordringen.  

På nettsiden kan studenter legge ut sin CV, mens bedrifter kan legge ut prosjekter. På denne måten kan bedrift og student finne hverandre, og dra nytte av hverandres ekspertise. 

Studenten får tilgang til ulike typer prosjekter i bedriftsmarkedet, og får på den måten muligheten til å skaffe seg relevant erfaring under studietiden, bygge sin personlige CV, og dermed stå bedre rustet til å få sin fremtidige drømmejobb.

– På lang sikt ønsker jeg å trigge åpen innovasjon og samskapning, forteller Fosaas. 

En fin mulighet

Øystein Liverød studerer Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Etter et møte i StartupLab hvor han møtte Fosaas la han inn en profil på TIE Connect.

– Annette sendte ut to prosjektforslag, forteller Liverød, og avslører at han fikk det prosjektet han hadde mest lyst på. 

Sammen med studiekameraten Steinar Morland skal han nå jobbe på et prosjekt for Atea Direct. Dette skal han gjøre fem timer i uken i tre måneder fremover. 

Liverød mener prosjektet er en fin måte å få arbeidserfaring på. Etter å ha vært i et møte med bedriften har de to studentene satt seg inn i prosjektet og jobber med å velge en vinkling. Til neste uke skal de møte bedriften igjen og legge frem ideene. 

Han synes det er et fint konsept, og en god mulighet til å prøve ut teorier og få erfaringer under studietiden.

– Jeg liker godt ideen om å kunne få prøve seg ved å jobbe i en bedrift i en kortere periode. Det er gunstig for studenter, mener Liverød. 

Karriere