Karriereutvikling på tvers av landene

Karriereutvikling på tvers av landene

Norske og europeiske forskningsmiljøer vil finne en måte å utvikle karriere- og komptansemulighetene blant it-ansatte.
Europeiske forskningsmiljøer har sammen med flere opplæringssinstistusjoner inngått et samarbeid som går ut på å kartlegge funn av betydning for utviklingen i it-bransjen.

Undersøkelsen finansieres med midler fra EU og favner små og mellomstore bedrifter i sju europeiske land: Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Polen og England. Kartleggingen som skal fremme resultater til beste for it-bransjen, vil pågå fram til jul.

Undersøkelse på tvers

-- Da regner vi med å ha avdekket funn av interesse for hvordan vi best kan fremme karriereutvikling hos it-ansatte, forteller seniorforsker i RF-Rogalandsforskning, Kari Anne Holte.

Målet med prosjektet er ifølge Holte å klarlegge hvilke faktorer som er viktigst for å både opprettholde og utvikle arbeidsevnen og karrieremulighetene til de ansatte i ulike faser av arbeids- og livsløpet.

-- Med flere land inkludert, får vi mulighet til å sammenligne arbeidsevne, karriereutvikling og praksis på tvers av grensene i Europa. På den måten høster vi erfaring fra hverandre, samtidig som det kan være med på å trekke utviklingen i it-bransjen riktig retning, sier Holte.

Som del av undersøkelsen er det utviklet et verktøy for de it-ansatte til å måle egen arbeidsevne, sammenliknet med andre europeiske land.

--Landene ligger foreløpig likt i undersøkelsesprosessen så det er ennå for tidlig å si noe om vi vil dra nytte av de andre landene, sier Holte.

Vekker interesse

Undersøkelsen foretas i samarbeid med opplæringsinstitusjonene Ajourit. Blant hovedaktørene bak denne, er regionsjef for Rogaland, Olaug Egeland. Ved hjelp av et foreløpig pilotstudium av administrerende direktører og ledere i små og mellomstore bedrifter i Europa, har hun funnet ut at det er interesse for hva som kan gjøres for å utvikle arbeidsevnen til de ansatte slik at de til enhver tid er i stand til å ta fatt på nytt arbeid innefor eller utenfor egen bedrift.

-- I undersøkelsen har det kommet fram at det blant annet er mangel på en politikk som viser hvordan arbeidsevne og karrieremuligheter best kan ivaretas. Kjønn og alder spiller en rolle for arbeidsevnen, men ifølge spørreundersøkelsen er det lite som gjøres blant de ansatte for å ta hensyn til dette, sier Egeland. Hun påpeker at mangel på økonomiske ressurser blant annet har betydning for utviklingen og ivaretakelsen av den ansattes evner og karrieremuligheter.

-- Med disse foreløpige funnene blir det spennende å ta fatt på selve hovedundersøkelsen i oktobermåned. Da håper vi på ytterligere funn som kan fortelle oss hva som påvirker karriereutviklingen og er med på å hemme arbeidskapasiteten hos de it-ansatte, sier Egeland.

Sparker igang

Sammen med blant andre Holte er hun derfor i full gang med å rekruttere til undersøkelsen som skal "løfte" it-bransjen på en måte som kan fremme samspill mellom ledere og ansatte.. Hun oppfordrer derfor alle interesserte til å ta kontakt med RF eller Ajourit.

-- Deltakerne kan komme fra både it-leveransører, og være brukere av it innen produksjon og telekommunikasjon. Men det er viktig er at de kommer fra ulike deler av landet og representerer bedrifter med ulik størrelse og intensitet. Da vil vi ha best mulig grunnlag i det videre arbeidet, sier Holte.