Kartlegger Norge

Kartlegger Norge

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil samle statlige geo-data i én kartportal.
TRONDHEIM: Geografiske informasjonssystemer (GIS) inneholder helt sentral informasjon for mange offentlige oppgaver. I dag forvaltes denne informasjonen av flere ulike nivåer i forvaltningen og dataene kan ikke hentes ut fra ett felles system.

Kommunene sitter eksempelvis med reguleringsplaner, fylkene med oversikt over kulturminner, mens de statlige fylkesmennene har oversikt over grunnforholdene. Alt dette, og mye mer, er informasjon som kan være relevant i én og samme sak.

I samarbeid med Møre og Romsdal er fylkesmannen i Sør-Trøndelag i ferd med å lage kartportalen Gislink, som kan brukes av alle. De to initiativ-fylkene inn alle sine statlige geo-data. Andre fylker kan følge etter hvis de vil.

Fylkesmannen har inngått avtale med de to fylkeskommunene for å se om det er hensiktsmessig å legge inn fylkeskommunale data. Teknisk sett er det ingenting i veien for at enkelt-kommuner også skal kunne legge inn informasjon. Men dette er det foreløpig ikke tatt stilling til, blant annet fordi formater og utvekslingsmetoder i så fall må standardiseres.

-- Andre veien er det lettere. Kommunene kan hente data fra vårt system og inn egne systemer, sier rådgiver Per Andersen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.