Kartlegger norsk til Exchange 14

Kartlegger norsk til Exchange 14

Norge er med i en internasjonal undersøkelse for gjenkjenning av tale. Også du kan delta.

SDI Media Group tar opp tusenvis av stemmer på tvers av Europa for å hjelpe til i utviklingen av stemmegjenkjennings-teknologien til Microsoft. Man melde seg interessert over nettet. Telefonsamtalen kan foregå fra et bråkete, travelt fortau fra en mobiltelefon, eller hjemme fra en fasttelefon.

I stemmeundersøkelsen samler selskapet inn opptak av stemmene til tusenvis av innfødte fra seks europeiske språk: Katalansk, dansk, finsk, norsk, polsk og europeisk portugisisk. Opptakene vil bli brukt til å hjelpe med utviklingen og testingen av Microsofts stemmegjenkjennings- teknologi. Svarene fra spørreundersøkelsen blir brukt for deres tekniske verdi, ikke for å samle inn formeninger.

LES OGSÅ: - Mennesket og pc-en smelter sammen

- Dette er en del av utviklingen av talegjenkjenning til Exchange 14, som lanseres i 2009, sier kommunikasjonsdirektør Eirik Lae Solberg i Microsoft Norge.

Synshemninger

Ifølge Solberg jobber Microsoft aktivt på mange områder for å føre tale inn i programvarene sine.

- Microsoft er generelt opptatt av stemmegjenkjennelse. Dette er teknologi som vi bruker, og kommer til å bruke enda mer, sier Solberg.

LES OGSÅ: Gates ser i spåkula

Selskapet lanserte i går i samarbeid med Daisy-konsortiet programvare som gjør elektroniske dokumenter lettere tilgjengelig for synshemmede. Den nye tilleggsmodulen ”Lagre som Daisy”, er utviklet for Microsoft Office Word 2007, Word 2003 og Word XP.

Den gjør det mulig å lagre Open XML-baserte tekstfiler i Daisy XML. Dette formatet er grunnlaget for Daisy-standarden som blinde og synshemmede over hele verden bruker for å lage og lese navigerbart multimedieinnhold.

- Dette er stor hjelp for blinde eller andre som har alvorlige synshemninger. Tenk deg for eksempel at når vi ser en bok for første gang, ser vi gjerne i innholdsfortegnelsen og blar frem og tilbake. Det er svært vanskelig for en synshemmet. Men med denne teknologien blir det enklere, sier Solberg.

All informasjon i Word-format kan gjøres tilgjengelig i Daisy-formatet. Ifølge World Health Organization (WHO) og World Blind Union er det mer enn 160 millioner mennesker i verden som enten er blinde eller har andre alvorlige synshemninger. I tillegg kommer et stort antall mennesker med andre funksjonshemminger som vil kunne dra nytte av å bruke Daisy.

Bråkete

Taleundersøkelsen til Exchange 14 foregår på nett, og alle kan i utgangspunktet delta. Teknologien skal brukes både for å gjenkjenne språk, og å lese opp tekster.

- For hvert av disse prosjektene trenger vi mange deltagere for at det blir best mulig, forteller Solberg.

LES OGSÅ: Snakker til pc og pasient

For å kunne lage programvare med den nødvendige fleksibiliteten, må SDI Media Group samle inn stemmeklipp fra mange forskjellige personer med ulikt kjønn, alder og regionale dialekter. Innsamlingen må også foretas i utfordrende innspillingsmiljø, som bråkete steder eller utendørs, og over mobiltelefoner så vel som fasttelefoner.

Deltagere i undersøkelsen kan velge å motta en betaling på 100 kroner eller donere det til Fundació Terra, en ideell organisasjon uten forbindelser til myndighetene. Ansatte i Microsoft kan ikke delta.

Les mer og delta her.