Kartverkets pengemaskin solgt

Salget av Statens kartverks kommersielle del gjennomføres etter en budrunde. Budet fra Ugland IT Group ble valgt som samlet sett det beste. Kjøpesummen er 11 millioner kroner.
Det har i flere år pågått en debatt rundt kartverkets divisjon som driver omsetning og salg av kartrelaterte produkter. Miljøvernminister Børge Brende har endt opp med å anbefale salg, som nå er gjennomført.

-- Statens kartverk arbeider med skarpstilling av sin virksomhet. Når den konkurranserettede virksomheten nå selges, betyr dette at rollen som nasjonalt fagorgan skal tydeliggjøres, og med fokus mot kjerneoppgavene, sier miljøvernminister Børge Brende, i en pressemelding fra departementet. Salget ble klart rett før påske.

Statens kartverk har hittil i sin rolle som statlig forvaltningsorgan hatt både oppgaver som nasjonalt fagorgan og utvikling av verdiøkende produkter for salg. Denne blandingen av forvaltningsrolle og forretningsrolle har vært kritisert av mange aktører i bransjen.

-- Ved salget av Kartverkets konkurranserettede oppgaver oppnår vi at Statens kartverk kan rendyrke sin rolle som nasjonalt fagorgan for kart og geodata, sier miljøvernminister Børge Brende.

Typiske produkter som har et kommersielt grunnlag og i dag overtas av Ugland IT Group er turkart, båtsportkart, gjenfinningstjenester, kombinerte tjenester mellom GPS og kartdata og trykkeri.

Ugland IT Group vil samle den nye virksomheten på Ringerike. 25 medarbeidere fra Statens kartverk, som har vært sentrale i arbeidet med de konkurranserettede oppgavene, går over til Ugland IT Group som en del av virksomhetsoverdragelsen.