Kaster Notes på dør

Kaster Notes på dør

"Notes-bastionen" Steria retter blikket i retning av Microsofts rekker.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Konsulentselskapet Steria, som også liker å kalle seg selv som en "Notes-bastion", har valgt å i bruk egen medisin. Det betyr kroken på døren for det gamle systemet som nå blir byttet ut med Microsoft Office 365.

vår kommunikasjonsdirektør hverdag, skybasert Anders - presseuttalelse. i tar en egen sier mot oss en medisin markeds- og Vi og beveger Lindgren

år, i i – kvartal og inkludert 000 skjer Utrullingen berører Steria-land 16 650 i omkring ansatte medarbeidere andre 20 Norge. i

Command” dager ”Workplace (WoC) – Nyheten av selskapets skybaserte der bare etter MS… kommer lansering on