Katastroferesultat for Intentia

Katastroferesultat for Intentia

Adminstrerende direktør Einar Broch sier han kan snu den negative utviklingen. Men selskapet er inne i negativ spiral.
Intentia har i de siste to årene tapt nesten 70 millioner kroner i Norge. Fjoråret var katastrofalt med et minus på 55 millioner kroner før skatt, av en omsetning på 220 millioner kroner. Leverandøren av it-systemer for blant annet distribusjon og logistikk er i alvorlige problemer

. -- Fremtiden i Norge er ikke gitt. Men jeg tror vi skal klare å snu dette, faktisk er vi godt i gang, sier Einar Broch som er administrerende direktør i Intentia Norge.

Broch ble hentet av de svenske majoritetseierne Intentia AB til jobben i oktober i fjor.

-- Vi har en god forklaring på hvorfor vi nå sitter på den grønne grein, sier Broch.

-- Sitter du med sagen i hånden?

-- Nei, den grønne greinen er ikke lett å sage over. Jeg ser helt klart gode muligheter for selskapet fremover. Jeg har hatt vide fullmakter fra eierne for å gjøre de nødvendige grepene, og organisasjonen er nå endret. Og det vil gi positive bidrag, sier Broch.

Mot null

Intentia avsluttet i denne uken resultatene for første kvartal i år, og ifølge Einar Broch kommer disse til å vise tilnærmet balanse i forhold til fjorårets minus på 12 millioner kroner.

Noe beløp vil imidlertid ikke den administrerende direktøren ut med.

-- Hva er grunnen til at Intentia har gått spesielt dårlig i Norge?

-- Det er flere problemer. For det første har det vært få nye prosjekter og vanskelig å få nye kunder. Vi kom langt i budrundene, men møtte motstand i styrerommet på grunn av vår dårlige økonomi, sier Broch.

Han sier videre at de kom inn i en ond spiral fordi kundene ikke turde å satse på de som en langsiktig partner, ikke fordi produktene ikke nådde opp, men på grunn av skral økonomi. Konsernledelsen i Sverige klarte imidlertid å konvertere lån og få inn friske penger som bedret økonomien i selskapet.

-- Selv med det kraftige underskuddet i fjor, har vi en egenkapitalsgrad på mellom 40 og 50 prosent og penger på bok. Siden jeg startet har jeg skremt noen lik og skjelletter ut av skapet for å si det slik, sier Broch.

To norske enheter

Intentia ble før Broch tok over sjefsstolen styrt fra Sverige. Ikke nok med det, men selskapet var også delt inn i to geografiske forretningsenheter i Norge - øst og vest.

-- Var strukturen en grunn til at det nesten gikk rett vest, for å si det sånn?

-- Ja, delvis. Det var uoversiktelig organisasjon og selskapet hadde ingen frontfigur. Når et selskap ikke er tydelig blir det tungt å gjøre en jobb, sier Broch.

Einar Broch har lagt ned en rekke mindre kontorer på Gjøvik, i Askim og i Kristiansand. Avdelingene i Ålesund og Trondheim er solgt til de ansatte og vil fungere som distributører. I løpet av et år er selskapet gått ned fra 220 til 160 ansatte.

-- Regner du at flere må gå?

-- Nei, snarere tvert i mot kan det være tid for nyansettelser på konsulentsiden. Vi ser en økende etterspørsel etter våre produkter spesielt inne faghandelen. Vi ser en trend at kundene vil bruke bransjestandardiserte komponeneter og tilpasse disse. Dessuten ser vi at fiskeindustrien er på vei tilbake, og de trenger gode logistikkløsninger, sier Broch.

-- Du kom fra Hands, som også hadde store problemer. Hva er det som gjør at Intentia er lettere å snu?

-- Jeg kunne sagt mye om hvorfor det ikke gikk bra med Hands. Men nå er hele mitt fokus på Intentia. Jeg har alvorlige planer om å snu selskapet og gjøre århundres comeback! avslutter Einar Broch.