Kina bygger verdens første kunstige sol

Kina bygger verdens første kunstige sol

Kina vil sette verdensrekord i kjernefusjon for å komme et skritt nærmere drømmen om en uutømmelig energikilde.

Kinesiske forskere skal i mars eller april bygge en totalt superledende, eksperimentell fusjonsmaskin, en såkalt Tokamak. Maskinen skal bygges i byen Hefei, hovedstaten i den østlige kinesiske provinsen Anhui, skriver Folkets Dagblad.

Eksperimenter med den nye maskinen skal begynne i juli eller august. Dersom forsøkene lykkes, vil Kina bli det første landet i verden som lykkes med å bygge en totalt superledende eksperimentell Tokamak. Maskinen går under kallenavnet "kunstig sol".

Stor betydning

Prosjektet EAST (experimental advanced superconducting Tokamak) gjennomføres ved Instituttet for plasmafysikk i Hefei, som er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademi. Totalt koster prosjektet rundt 37 millioner dollar, som skal være 15 til 20 ganger mindre enn et tilsvarende prosjekt hadde kostet i Vesten.

Kinas første superledende Tokamak, HT-7, ble bygget ved det samme instituttet i 1990-årene, i samarbeid med Russland. Også Russland, Frankrike og Japan har bygget en slik maskin.

- Resultatene av EAST-prosjektet kan få stor betydning for ITER (International Thermonuclear Experiment Reactor), når det gjelder grunnforskning både innen ingeniørvitenskap og fysikk, sier prosjektets leder, Wan Yuanxi, til Folkets Dagblad.

Ifølge Wan vil ITER også bli en superledende eksperimentell Tokamak, med en avansert konfigurasjon, men langt større enn EAST. ITER er i innledende faser, og involverer Russland, Japan, USA, EU, Kina og Sør-Korea.

Uendelig energi

Kontrollert kjernefusjon er regnet som en effektiv metode for å generere uendelig, ren energi, for å avlaste ikke-fornybare, fossile energikilder som olje og kull.

Det antas at deuterium, også kalt tungt hydrogen, kan trekkes ut av sjøen, og at en enorm energimengde kan oppnås gjennom en fusjonsreaksjon mellom deuterium og tritium ved temperaturer opp mot 100 millioner grader celsius.

Etter en kjernefusjon skal deuterium trukket ut av en liter sjøvann kunne produsere samme energimengde som 300 liter bensin.

Dersom man klarer å utvikle en innretning som kan tåle temperaturer så høye som 100 millioner grader celsius, vil den i teorien kunne være like kraftig som en "kunstig sol" og kilde til uendelig og ren energi.