Kina gjør seg ip-uavhengig

Kina gjør seg ip-uavhengig

Kinas første nettverk basert på versjon 6 av internett-protokollen ble offisielt åpnet lørdag.

CERNET2, som står for China Education and Resarch Network 2, knytter sammen 25 universiteter og 20 byer over hele Kina. Lanseringen av det nye IPv6-nettet var lagt til ti-årsmarkeringen av CERNET, et IPv4-nett som ble åpnet i 1994.

Kina og andre folkerike land i Asia har arbeidet hardt for å rulle ut IPv6-basert nettverk. Versjon 4, som brukes i de fleste av dagens nett, har nemlig kun fire milliarder ip-adresser. De fleste av disse adressene kontrolleres av USA-baserte selskaper, noe som fører til mangel på ip-adresser i resten av verden. Med IPv6-basert nettverk er dette problemet løst.

Ifølge avisen China Daily har myndighetene i Kina satt av over en milliard kroner for å utvikle Ipv6-nett. Halvparten av midlene er brukt til CERNET2-relaterte prosjekter, mens resten av pengene fordeles til Kinas fem store teleoperatører.

CERNET2 gir brukerne dataoverføringshastigheter på inntil 10 gigabit per sekund. Men tester utført mellom Beijing og byen Tianjin viser at det er mulig å komme opp i hastigheter rundt 40 Gbit/s, skriver IDGs nyhetstjeneste.