Kina, HP, Microsoft og pirater

Kina, HP, Microsoft og pirater

Microsoft og Hewlett-Packard skal etablere seg i Kina. De har inngått hver sin avtale med kinesiske myndigheter om å etablere forskningslaboratorier.
Microsoft skal investere rundt 10 millioner dollar over en toårsperiode i Kina. Målet er å bygge et miljø for forskjellige applikasjonsleverandører på Windows-plattformen.

HP vil investere 23 millioner dollar over en treårsperiode for å bygge fasiliteter og faglig miljø for utvikling og testing av programvare for Linux.

Både HP og Microsoft har signert avtaler i forbindelse med et utviklingsprogram og et fond i regi av det kinesiske Informasjonsdepartementet. Ifølge uavhengige uttalelser fra HP og Microsoft vil fondene brukes til program- og maskinvare samt opplæring.

Laboratoriene vil bli bygget under ledelse av de kinesiske myndighetene og hjelpe til med å utvikle kinesisk programvareindustri, heter det i en uttalelse fra kinesiske myndigheter, ifølge IDG News Service. For HP og Microsoft er dette en del av en svært viktig relasjonsbygging til et av verdens største og hurtigst voksende markeder.

Kina er per i dag det landet hvor piratvirksomheten rundt programvare er mest utbredt. Dette gjør det viktig for spesielt Microsoft å få et fotfeste i landet.

-- Når dette voksende markedet etter hvert får lovlig programvare, vil vi at det skal være lovlig Microsoft programvare, sier Rob Helm som er utviklingsdirektør i selskapet.