Kina med eget dvd-format

Kina lanserer et egenutviklet DVD-format for å unngå å betale lisensavgifter til andre land.

Kina ønsker å bryte den teknologiske avhengigheten til andre land og lanserer i løpet av 2008 et nytt dvd-format som skal ta opp kampen med HD-DVD og Blueray.

 

Ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua News Agency vil den kinesiske standarden være basert på HD-DVD, men likevel være annerledes på flere områder, skriver Jyllandsposten.

 

Kineserne er frustrert over at mens de produserer 80 prosent av verdens dvd-spillere, må de betale 40 prosent av produksjonsomkostningene til royalty-innehaverne i utlandet.