Kina utestengt fra Wi-Fi møte i USA

Kina utestengt fra Wi-Fi møte i USA

En delegasjon fra Kina som skulle delta på et standardiseringsmøte om WLAN fikk ikke visa.

Visumnekten rammet fire medlemmer av delegasjonen i gruppen China Broadband Wireless IP Standards Group (BWIPS). Den skulle delta på et WLAN-møte i Orlando Florida arrangert av International Organization for Standardization (ISO) og International Electrotechnical Commission (IEC) for å diskutere fremtidige standarder.

BWIPS er gruppen som utviklet en kinesisk WLAN-standard for sikkerhet og kryptering som sannsynligvis ikke ville blitt kompatibelt med resten av verdens standard 802.11. Før planene om den kinesiske standarden ble skrinlagt i våres, var det mye bekymring over at dette kunne føre til en splittelse i WLAN-teknologi.