Kinokvalitet på hjemmevideo

I løpet av de neste fem årene kan vi oppnå kinokvalitet på hjemmefilm.

Høyoppløselig video (HDTV) er nemlig på full fart inn i Europa etter flere års prøvedrift i Japan og USA.

Ifølge forskning.no, blir dagens profesjonelle kameraer dermed morgendagens hjemmeutstyr. Sony lanserer allerede tidlig neste år et høyoppløselig HDTV- kamera med tre bildebrikker for det nye halv-amatørformatet HDV.

Kameraet ble vist for første gang på IBC-messen i Amsterdam og gir deg mulighet til å ta opp på vanlige DV-kassetter og redigere filmen i pc-en. Prisen blir på omtrent 50.000 kroner når det legges ut for salg.