Kitron-avtale til 67 millioner

Kitron-avtale til 67 millioner

Kitron ASAs datterselskap i Arendal får ny ordre på levering av medisinsk utstyr verdt 67 millioner kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kitron AS, Kitron ASAs datterselskap i Arendal, har mottatt nye ordre innen segmentet for medisinsk utstyr, fremgår av en melding fra selskapet fredag.

67 halvår med har i Ordren 2011. lag verdi millioner på en første levering kroner, om

utstyr Konsernet og av er offshore/marine. har Kina Tysklnad tilleg… virksomhet til innenfor og Sverige, leverandør Kitron data/telekomk, produsent elektronikk i industri, og medisinsk Litauen, virksomheter bransjene i energi, forsvar,