Kjell Ivar Hansen slutter som konsernsjef i Catch

Kjell Ivar Hansen slutter som konsernsjef i Catch

Catch Communications har ansatt Hasse Iwarsson (50) som ny konsernsjef. Hasse Iwarsson har bred markeds- og ledererfaring fra it-bransjen, og kommer til Catch fra fra Canon.
Iwarsson arbeider i dag ved Canons europeiske hovedkontor i London der han har ansvar for Canons salg og distribusjon av kopi-/printløsninger i Europa, en forretning på 2,2 milliarder euro. Iwarsson har tidligere også vært administrerende direktør for Canon Norge AS. I tillegg har han innehatt ansvaret for selskaper innen kabel og satellitt-TV i Telenor.

Kjell Ivar Hansen fratrer som konsernsjef i Catch Communications etter om lag fem år i selskapet. Hansen har ledet selskapet siden etableringen i 2000.

-Jeg føler det er helt naturlig at andre tar over. Jeg har vært med på etableringen av Catch Communications i 2000. Jeg har vært med på spennende utbyggingsår i perioden 2001-2003. Inneværende år har vært særdeles begivenhetsrikt med børsnotering og to betydelige oppkjøp. I 2005 går selskapet over i en ny fase, og i forståelse med styret har jeg funnet det riktig å overlevere stafettpinnen videre til Iwarsson, sier Hansen i en kommentar.

Kjell Ivar Hansen fortsetter som konsernsjef inntil Iwarsson tiltrer senest 1. april 2005.

I forbindelse med ansettelsen er Hasse Iwarsson tildelt 375000 opsjoner med en utøvelsespris lik den volumveide gjennomsnittskurs på selskapets aksjer i uke 49.