Kjell Rusti valgt som ny DnD-topp

Kjell Rusti valgt som ny DnD-topp

Kjell Rusti ble valgt som ny leder for Dataforeningen på Landsmøtet i Stavanger denne helgen. Landsmøtet ga Rusti mandat til å forhandle omstrategisk samarbeid med andre organisasjoner.

Kjell Rusti, som til daglig er administrerende direktør i Steria, overtar ledervervet i Dataforeningen ved inngangen til en periode med viktige strategiske veivalg for den mer enn 50 år gamle foreningen for it-profesjonelle. Som ny leder skal Rusti gjennomføre en prosess hvor det skal legges en ny strategi for Dataforeningen i de kommende 3-5 år.

- Vi skal grave under hver eneste stein i organisasjonsstrukturen vår, og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sa han i sin programerklæring til Landsmøtet.

- Med nesten 12.000 medlemmer og en god stigning i aktivitetsnivået i fjor, har vi et glitrende utgangspunkt for å vitalisere foreningen, og i enda større grad sette den på kartet. En av sakene det har vært sterkest oppmerksomhet omkring er forslaget om et tettere og mer formalisert samarbeid, og eventuelt en sammenslåing med IKT-Norge.

Hovedstyret ba Landsmøtet om et mandat til å innlede forhandlinger med IKT-Norge om en slik prosess. Etter debatten ble forslaget omformulert, og Landsmøtet ga sin tilslutning til et mer generelt mandat om strategisk samarbeid med andre organisasjoner.

- Denne saken ser jeg på som hvilken som helst annen sak, den må utredes, og ses i lys av strategiprosessen ellers, sa Kjell Rusti.